Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3

Audyt procesu zgodnie z wymaganiami VDA 6.3


VDA 6.3 - AUDYT PROCESU
To obligatoryjne wymaganie dla dostawców części samochodowych - Klientów rynku niemieckiego m.in.:  VW, Audi, BMW, Daimler.

GRUPA DOCELOWA
Adresatami szkolenia są osoby, które nie posiadają uprawnień audytora, a muszą uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych i audytów u dostawców usług według VDA 6.3:

Adresatami szkolenia mogą być:
  •     Pretendenci na Audytorów w firmie produkcyjnej
  •     Szefowie projektów
  •     Pełnomocnicy Zarządów (ds. Sytemu Zarządzania w/g IATF 16949:2016)
  •     Pracownicy Działów:
                           - zakupy
                           - logistyka
                           - jakość
  •    Osoby odpowiedzialne za produkcję oraz jej kontrolę
  •     Audytorzy wewnętrzni (IATF 16949:2016, ISO 9001)

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Wprowadzenie
a.    Struktura wymagań rynku motoryzacyjnego
b.    Audyty – narzędzie oceny działania organizacji
c.    System zarządzania - podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (wg ISO, IATF, VDA) - Analiza ryzyk w modelu procesowym
       w oparciu o koncepcję modelu „żółwia”
d.    Podejście procesowe a audyt procesu wytwarzania
e.    Wymagania norm IATF 16949 oraz ISO 19011 w kontekście audytu procesu wytwarzania

2.    Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw

3.    Identyfikacja ryzyk procesu – analiza ryzyka

4.    Wymagania kompetencyjne dla wewnętrznych audytorów procesu i audytorów dostawców

5.    Metodyka audytu procesu
a.    Zasady organizacji audytów,
b.    Prowadzenie zapisów audytowych i interpretacja uzyskanych danych,
c.    Analiza ryzyka jako kluczowy element oceny audytowej,
d.    Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących

6.    Analiza potencjału – narzędzie kwalifikacji dostawców

7.    Best practice / Lesson Learned – zbieranie i nformacji o dostawcy, wytyczne do oceny ryzyka

8.    Ocena i klasyfikacja procesu wytwarzania dla produktu materialnego wg list katalogu od P2-P7
a.    Ocena pytań i ocena zgodności
b.    Przeszeregowania
c.    Ocena grup produktowych

9.    Omówienie List pytań P2-P7

10.   Specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.3 – Formel Q Capability, VW

11.   Test wiedzy

12.   Podsumowanie i wnioskiMOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA KOMPLEKSOWO Z 3 - DNIOWEGO SZKOLENIA

Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 
(szkolenie 2 - dniowe) + Audyt wyrobu wg VDA 6.5 (szkolenie 1 - dniowe)

<<<PROGRAM SZKOLENIA VDA 6.5 (1 -dniowego)>>>


KOSZT UDZIAŁU W TRZYDNIOWYM SZKOLENIU

1990,00 zł netto za osobę przy zgłoszeniu 1 osoby .
1890,00 zł netto za osobę przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej Firmy .

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Możliwość skorzystania kompleksowo z 3 dniowego szkolenia
Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3  (szkolenie 2 - dniowe) + Audyt wyrobu wg VDA 6.5 (szkolenie 1 - dniowe)


<<<PROGRAM SZKOLENIA VDA 6.5 (1 - dniowego)>>>


KOSZT UDZIAŁU W TRZYDNIOWYM SZKOLENIU 


1990,00 zł netto za osobę przy zgłoszeniu 1 osoby .
1890,00 zł netto za osobę przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej Firmy .Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]