Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 oraz Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2

Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 oraz Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2

Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 (2-dniowe)

1.    Wprowadzenie
a.    Struktura wymagań rynku motoryzacyjnego
b.    Audyty – narzędzie oceny działania organizacji
c.    System zarządzania - podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (wg ISO, IATF, VDA) - Analiza ryzyk w modelu procesowym
       w oparciu o koncepcję modelu „żółwia”
d.    Podejście procesowe a audyt procesu wytwarzania
e.    Wymagania norm IATF 16949 oraz ISO 19011 w kontekście audytu procesu wytwarzania

2.    Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw

3.    Identyfikacja ryzyk procesu – analiza ryzyka

4.    Wymagania kompetencyjne dla wewnętrznych audytorów procesu i audytorów dostawców

5.    Metodyka audytu procesu
a.    Zasady organizacji audytów,
b.    Prowadzenie zapisów audytowych i interpretacja uzyskanych danych,
c.    Analiza ryzyka jako kluczowy element oceny audytowej,
d.    Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących

6.    Analiza potencjału – narzędzie kwalifikacji dostawców

7.    Best practice / Lesson Learned – zbieranie i nformacji o dostawcy, wytyczne do oceny ryzyka

8.    Ocena i klasyfikacja procesu wytwarzania dla produktu materialnego wg list katalogu od P2-P7
a.    Ocena pytań i ocena zgodności
b.    Przeszeregowania
c.    Ocena grup produktowych

9.    Omówienie List pytań P2-P7

10.    Specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.3 – Formel Q Capability, VW

11.    Test wiedzy

12.    Podsumowanie i wnioski

Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2 (1 -dniowe)

13.    Strategia VDA

14.    Porównanie audytu wyrobu z innymi typami audytów i systemami kontroli

15.    Wymagania norm IATF 16949:2016, ISO 19011 w kontekście audytu wyrobu

16.    Planowanie audytu wyrobu

17.    Przygotowanie dokumentacji, zapewnienie jej spójności i adekwatności - struktura VDA 6.5

18.    Kluczowe wskaźniki oceny poziomu jakości – metodyka VDA 6.5

19.    Prowadzenie oceny pod kątem charakterystyk: mierzalnych, funkcjonalnych, materiałowych oraz czasu życia produktu

20.    Prowadzenie zapisów audytowych ocena wyników i sporządzanie raportu

21.    Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących

22.    Test

23.    Podsumowanie i wnioskiMożliwość skorzystania tylko z wybranego zagadnieniaAudyt wyrobu wg VDA 6.5 (szkolenie 1 - dniowe)                                          <<<PROGRAM SZKOLENIA VDA 6.5 (1 - dniowego)>>>
lub

Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3  (szkolenie 2 - dniowe) <<<PROGRAM SZKOLENIA VDA 6.3 (2 - dniowego)>>>

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Możliwość skorzystania wyłącznie ze szkolenia

Audyt wyrobu wg VDA 6.5 (szkolenie 1 - dniowe)                                          <<<PROGRAM SZKOLENIA VDA 6.5 (1 - dniowego)>>>

lub

Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3  (szkolenie 2 - dniowe) <<<PROGRAM SZKOLENIA VDA 6.3 (2 - dniowego)>>>Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]