Audyt procesu zgodnie z wymaganiami VDA 6.3 (warsztaty)

VDA 6.3 - AUDYT PROCESU
To obligatoryjne wymaganie dla dostawców części samochodowych - Klientów rynku niemieckiego m.in.:  VW, Audi, BMW, Daimler.

GRUPA DOCELOWA
Adresatami szkolenia są osoby, które nie posiadają uprawnień audytora, a muszą uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych i audytów u dostawców usług według VDA 6.3:

Adresatami szkolenia mogą być:
 • Pretendenci na Audytorów w firmie produkcyjnej
 • Szefowie projektów
 • Pełnomocnicy Zarządów (ds. Sytemu Zarządzania w/g IATF 16949:2016)
 • Pracownicy Działów:
  - zakupy
  - logistyka
  - jakość
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję oraz jej kontrolę
 • Audytorzy wewnętrzni (IATF 16949:2016, ISO 9001)
PROGRAM SZKOLENIA
 
I Cześć teoretyczna: NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA PODRĘCZNIKA VDA6.3
1 Definicje, źródła wymagań, cele
2. Ulokowanie audytu procesu w standardzie jakości przemysłu motoryzacyjnego
3. Zakres stosowania audytu procesu
4. Identyfikacja ryzyk procesu – model żółwia
5. Kwalifikacje audytorów – wymagania minimalne
6. Kodeks audytora
7 Przebieg audytu procesu
7.1 Program audytów / zlecenie audytu
7.2 Przygotowanie
7.3 Realizacja
7.4 Ocena
7.5 Prezentacja wyników
7.6 Działania poaudytowe i zakończenie
8 Analiza potencjału
 
II Cześć praktyczna: ZAPLANOWANIE I WYKONANIE AUDYTU PROCESU NA WYBRANYM PRZEZ KLIENTA PRZYKŁADZIE

Czas trwania: min. 2 dni (16h) lub 3 dni (24h) w zależności od skomplikowania procesu oraz struktury i wielkości firmy (w formie szkolenia zamkniętego)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

23 - 24 styczeńPoznań
01 - 02 marzecPoznań
01 - 02 marzecPoznań
01 - 02 marzecPoznań
10 - 11 kwiecieńWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]