Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2


Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2

Celem szkolenia jest:
 •  przygotowanie Auditorów do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz zewnętrznych
   u dostawców zgodnie z wymaganiami - VDA
 •  nabycie znajomości i umiejętności dokonania interpretacji wymagań VDA 6.5
 •  przeprowadzanie auditów (planowanie, formułowanie niezgodności, sporządzanie raportów)

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 •     nabycie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia auditu wewnętrznego.
 •     certyfikat ukończenia szkolenia.

METODYKA SZKOLENIA
 •     wykład
 •     ćwiczenia
 •     warsztaty
PROGRAM SZKOLENIA

 1. Strategia VDA
 2. Porównanie audytu wyrobu z innymi typami audytów i systemami kontroli
 3. Wymagania norm IATF 16949:2016, ISO 19011 w kontekście audytu wyrobu
 4. Planowanie audytu wyrobu
 5. Przygotowanie dokumentacji, zapewnienie jej spójności i adekwatności - struktura VDA 6.5
 6. Kluczowe wskaźniki oceny poziomu jakości – metodyka VDA 6.5
 7. Prowadzenie oceny pod kątem charakterystyk: mierzalnych, funkcjonalnych, materiałowych oraz czasu życia produktu
 8. Prowadzenie zapisów audytowych ocena wyników i sporządzanie raportu
 9. Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
 10. Test
 11. Podsumowanie i wnioskiSzkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]