Audyt u dostawcy motoryzacyjnego

ODBIORCY SZKOLENIA
 
Szkolenie kierowane jest do auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego ze specyfikacją techniczną ISO/TS 16949.
 
CEL SZKOLENIOWE
 
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego przygotowania i prowadzenia auditów wewnętrznych. Szkolenie jest bardzo nastawione na praktykę.
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 
Uczestnicy zapoznani zostaną z wymaganiami normy ISO/TS 16949, zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego zadawania pytań, tworzenia listy pytań kontrolnych do auditu. W ramach warsztatów zobaczą jak powinien być przeprowadzony audit wewnętrzny od momentu jego zaplanowania do zdania dokumentacji poauditowej.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
1. Geneza specyfikacji ISO/TS 16949
 • Terminologia
 •  Zagadnienie zagrożeń i ryzyka w organizacji
2. Budowa, wymagania i interpretacje specyfikacji ISO/TS 16949
 
3. Specyficzne wymagania klienta na podstawie podręczników referencyjnych
 • APQP
 • PPAP
 • FMEA
 • SPC
 • MSA
4. Podstawy auditowania
 •  wymagania normy ISO 19011
 •  cele auditów
 •  wymagania wobec audytorów
 •  zasady organizacji auditów
5. Przebieg auditu wewnętrznego wg standardów branży motoryzacyjnej
 •  planowanie i przygotowanie auditu
 •  badanie auditowe na miejscu
 •  odpowiedzialność i kompetencje uczestników auditu
 •  zasady prowadzenia auditu
 •  stany zachowań uczestników auditu
6. Badanie auditowe na miejscu
 •  ustalanie niezgodności z wymaganiami
 •  zapisy dotyczące auditów i dokumentowanie auditu
 •  możliwe poauditowe działania korygujące, pytania uczestników
7. Ustalenie niezgodności z wymogami
 
8. Zapisy dotyczące auditów i dokumentowanie auditu, możliwe poauditwe działania korygujące
 
9. Test i zakończenie

SYLWETKA TRENERA

Robert K.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa. Auditor Wiodący znanej jednostki certyfikującej oraz trener.
Specjalizuje się w branży motoryzacyjnej. Wdrożył systemy zarządzania w kilkudziesięciu firmach w zakresie ISO 9001, ISO 14001, PN 18001/OHSAS 18001, ISO/TS 16949, IRIS, ISO 22000, IFS/BRC.

Jako konsultant i trener współpracował między innymi z takimi firmami w branży motoryzacyjnej jak: WIX Filtron, Magneti Mirelli, Valeo Automotive, Delphi, Lüttgens Polska, Bulten Polska S.A. (Finvedenn),  Automotive Lighting, Hutchinson Poland, Magnetix, Nyila,                       KLG Sp. z o.o., Brembo,  Bispol S.A., Malbox, Plast-Met, Izamot, Denso, Metzeler, Wesem.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]