VDA 19 (19.1/19.2) Techniczna czystość w przemyśle motoryzacyjnym

PROGRAM SZKOLENIA 

 

VDA 19.1 Inspekcje technicznej czystości.
Wydanie II  Marzec 2015
 
 1. Wprowadzenie do technicznej czystości. Historia i charakterystyka normy VDA19 oraz ISO 16232
 2. Metody inspekcji
 3. Zasady postępowania podczas kontroli komponentów
 4. Procedura kontaminacji. Testy kwalifikacyjne
 5. Metody badawcze (m.in. mycie ciśnieniowe, techniki ultradźwiękowe, funkcjonalne testy wstrząsowe)
 6. Rodzaje analiz: Filtracyjna, Grawimetryczna (wagowa), Mikroskopowa (LM, REM) Analiza (EDX), (APC)
 7. Dokumentowanie
 8. Definicje i symbole
 9. Zastosowanie TecSa
 10. Przykłady z przemysłu
 11. Wymagania Klientów OEM
 
 
VDA 19.2 Techniczna czystość w montażu.
Wydanie I  2010 
 
 1. Wprowadzenie odnośnie czystości w montażu
 2. Charakterystyka i zasady. Historia i charakterystyka norm serii VDA 19 oraz związanych
 3. Wdrożenie w praktyce
 4. Wyłączenia z normy
 5. Projektowanie czystości technicznej
 6. Wymagania odnośnie środowiska
 7. Wymagania odnośnie logistyki
 8. Wymagania odnośnie personelu
 9. Wymagania odnośnie oprzyrządowania montażowego
 10. Zarządzanie czystością i czynności z nią związane
 11. Symbole i skróty
 12. Analiza potencjału
 13. Przykłady planowania
 14. Wymagania Klientów OEM
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

18 - 19 lutyPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]