Wymagania IATF 16949:2016 z uwzględnieniem normy ISO 9001:2015

 Część I – ZARYS NOWEGO STANDARDU IATF 16949

1. Ewolucja specyfikacji technicznej IATF 16949

2. Wprowadzenie do normy IATF 16949:2016 – zasady certyfikacji i procedura przejścia  z ISO TS 16949:2009 na nowe wydanie IATF 16949:2016. Wpływ zmian na proces certyfikacji.

3. Budowa nowego standardu oraz nowe definicje w specyfikacji technicznej IATF 16949:2016


Część II – ZMIANY STANDARDZIE AUTOMOTIVE, CZYLI JAKIE ELEMENTY BĘDZIE MUSIAŁ ZWERYFIKOWAĆ AUDYTOR WEWNĘTRZNY?

1. Kontekst organizacji

ISO 9001 – omówienie kontekstu organizacji, zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, określenie zakresu Systemu Zarządzania Jakością, podejście procesowe

IATF 16949:2016 – rozwinięcie zagadnień ISO 9001 wraz z omówieniem zgodności wyrobów i procesów, bezpieczeństwa wyrobów

2. Przywództwo

ISO 9001 – omówienie przywództwa i zaangażowanie, polityki jakości, zagadnienia dotyczące ról, odpowiedzialności i uprawnień w organizacji.

IATF 16949:2016 – uszczegółowienie zagadnień w zakresie odpowiedzialności

3. Planowanie

ISO 9001 - ryzyka i szanse, cele jakościowe i ich realizacja, planowanie zmian.

IATF 16949:2016 –informacje na temat analizy ryzyka, działań zapobiegawczych, planów awaryjnych

4. Wsparcie

ISO 9001  - tematy związane z zasobami, kompetencjami, świadomością, komunikacją, udokumentowanymi informacjami.

IATF 16949:2016 –uszczegółowienie wymagań z zakresu infrastruktury, omówienie wymagań MSA oraz  wymagań dotyczących spójności pomiarowej, wymagania dotyczące laboratoriów wewnętrznych i zewnętrznych, kompetencji audytorów pierwszej i drugiej strony oraz wymagania w zakresie dokumentacji, w szczególności specyfikacji technicznych.

5. Działania operacyjne

ISO 9001 – planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, wymagania dotyczące wyrobów i usług projektowanie i rozwój wyrobów i usług, wytyczne w zakresie nadzoru nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz oraz produkcji
i dostarczania usługi, zagadnienia zwolnienia wyrobów i usług oraz  nadzoru nad niezgodnymi wyjściami.

IATF 16949:2016 – poufność, analiza wykonalności, proces projektowania wyrobu lub procesu, zagadnienia związane z dostawcami i zakupami; w zakresie produkcji - wymagania dotyczące planów kontroli, instrukcji, TMP, wymagania w zakresie narzędzi oprzyrządowania produkcyjnego, identyfikacji i identyfikowalności, kontroli wyrobu

6. Ocena efektów działania

ISO 9001- monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, audyt wewnętrzny i wymagania wobec audytorów, przegląd zarządzania.

IATF 16949:2016  - uszczegółowienie tematyki audytów, wprowadzając audyt procesu i wyrobu, monitorowania oraz samego przeglądu zarzadzania

7. Doskonalenie

ISO 9001 –niezgodności i działania korygujące, ciągłe doskonalenie.

IATF 16949:2016   - na narzędzia rozwiazywania problemów, error-proofing, gwarancje, reklamacje

Metodyka

Prezentacja multimedialna, konwersacje, dyskusje

Wartości dodane

Zdobycie wiedzy w zakresie oczekiwań OEM w ujęciu IATF 16949,

Zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji,

Poznanie wymagań dotyczących zarządzania procesowego oraz poznanie zasad przygotowywania dokumentacji produktu i procesu zgodnie z ich wymaganiami IATF 16949:2016

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

14 - 15 marzecWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]