Zatwierdzenie wyrobu do produkcji seryjnej - VDA 2

PRZEDMIOT SZKOLENIA
Szkolenie obejmuje swoim zakresem wiedzę na temat zasad współpracy i relacji pomiędzy klientem i dostawcą w przemyśle samochodowym, wyboru dostawców, ustanawiania umów i porozumień jakościowych, zatwierdzania procesu produkcji i produktu, jakości w produkcji seryjnej oraz deklaracji składników. Zostaną omówione zasady i fazy prowadzenia procesu zatwierdzania części, poziomy zatwierdzeń, wymagania dotyczące dokumentacji zatwierdzanej oraz PSW.

METODYKA SZKOLENIA

 •     wykład,
 •     ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja),
 •     studium przypadku (case studies)
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania standardów PPAP i VDA 2 w zakresie zarządzania jakością dostaw oraz zatwierdzania części do produkcji seryjnej.

PROGRAM SZKOLENIA
 •     PPAP i VDA 2 w systemie zarządzania jakością firm przemysłu motoryzacyjnego
 •     zasady zarządzania jakością dostaw oraz zatwierdzania części do produkcji
 •     wymagania specyfikacji ISO/TS 16949
 •     wymagania CSR
 •     PPAP a inne wymagania (APQP, audity procesu, audity wyrobu)


Wymagania PPAP
 •     Omówienie szczegółowych wymagań Manuali AIAG PPAP oraz Phased PPA2
 •     Omówienie zasad zatwierdzania procesu produkcyjnego i wyrobu
 •     Wymagania powiadamiania klienta i przedkładania do zatwierdzenia


Wymagania VDA 2
 •     Omówienie szczegółowych wymagań VDA 2
 •     Zmiany w wydaniu 5
 •     zasady zatwierdzania procesu produkcyjnego i wyrobu
 •     kryteria doboru dostawców i umowy jakościowe
 •     zatwierdzanie procesu produkcyjnego i detali produkcyjnych
 •     monitorowania wyników jakości w serii produkcyjne

Wymagania dotyczące dokumentacji w procesie zatwierdzania części

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

10 - 11 czerwiecWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]