CŁO: POCHODZENIE TOWARU W REGULACJACH CELNYCH UE

NOWOŚCI:
Rejestracja unijnych i poza unijnych eksporterów w systemie REX
Nowe reguły dotyczące deklaracji dostawcy
Nowe umowy o wolnym handlu
Kumulacja pochodzenia


PROGRAM SZKOLENIA


Przepisy regulujące pochodzenie towaru

Cel ustalania pochodzenia

Unia Celna

Rodzaje pochodzenia
 • pochodzenie preferencyjne
 • pochodzenie niepreferencyjne
Pojęcia
 • towary całkowicie uzyskane
 • towary wystarczająco przetworzone
 • reguły pochodzenia
 • czynności niewystarczające do uzyskania pochodzenia
 • protokoły przetwarzania
 • Konwencja PEM
  Pochodzenie niepreferencyjne
 • dokumenty potwierdzające pochodzenie niepreferencyjne
 • uproszczony sposób wystawiania świadectw pochodzenia
 • reguły pochodzenia
 • regulacje prawne
Pochodzenie preferencyjne
 • ogólne reguły pochodzenia preferencyjnego
 • międzynarodowe umowy wielostronne i jednostronne
 • świadectwo przewozowe EUR.1
 • deklaracja upoważnionego i nieupoważnionego eksportera
 • GSP-generalny system preferencji
 • system REX – rejestracja eksporterów, deklaracja pochodzenia
Dokumentu stosowane w potwierdzaniu pochodzenia towaru
 • adeklaracja dostawcy -jednorazowa,długoterminowa
 • INF 4
Potwierdzanie statusu towaru
 • świadectwo A.TR
 • T2L,T2LF,T2LSM
Terminy ważności świadectw pochodzenia i zasady weryfikacji

Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania na podstawie dokumentów potwierdzających pochodzenie i status celny towarów

WIT – Wiążąca Informacja Taryfowa

WIP – Wiążąca Informacja o Pochodzeniu

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

31 - 31 grudzieńSzkolenie realizowane w formie zamkniętej

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]