AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH

Nowości
Nowe regulacje prawne – UKC, unijne przepisy wykonawcze, przepisy krajowe
Nowe kategorie procedur celnych
Odprawa scentralizowana
AEO – nowe zasady weryfikacji przedsiębiorców
Ponowna ocena pozwoleń
Program e-cło
Usługa e-klient
Platforma usług elektronicznych Służby Celnej ( PUESC )
Ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT


PROGRAM SZKOLENIA


Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi
 • struktura i hierarchia przepisów celnych
 1. przepisy międzynarodowe
 2. przepisy wspólnotowe
 3. przepisy krajowe
 • unia celna
Organy celne i ich właściwość – KAS – Krajowa
 • Administracja Skarbowa
Zmiany w przepisach celnych
 • UKC – Unijny Kodeks Celny
 • Ustawa Prawo Celne
 • Ustawa o Służbie Celnej
 • Ustawa VAT
 • Ustawa o podatku akcyzowym
 • Unijne i krajowe przepisy wykonawcze
Nowe procedury celne
 • Procedura dopuszczenia do obrotu
 1. dług celny, rozliczanie i księgowanie długu celnego, terminy płatności
 • procedury specjalne
 • wywóz, powrotny wywóz
 1.  potwierdzenie wywozu towaru poza obszar UE
          ( komunikaty systemowe IE 599, z urzędu-dowody
          Alternatywne, procedura awaryjna )
 •   tranzyt zewnętrzny, tranzyt wewnętrzny
Czasowe składowanie, celne magazyny

Instytucja zgłoszenia celnego oraz jego formy
 • elektroniczne zgłoszenie celne
 • systemy celne SISC – AIS, AES, CELINA, ZEFIR2, OSOZ2, NCTS2
 • omówienie wybranych pól zgłoszenia, kody stosowane w zgłoszeniu, załączniki do zgłoszenia celnego i zasady ich przedstawiania w urzędzie celnym
 • przechowywanie komunikatów i załączników
 • weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru
 • kontrola zgłoszenia po zwolnieniu towaru – z urzędu, na wniosek
 • rozliczanie należności celnych i podatkowych
Przedstawicielstwo w sprawach celnych
 • przedstawicielstwo bezpośrednie i pośrednie
 • rola agencji celnej ( przedstawiciel podatkowy ),deregulacja zawodu agenta celnego
Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego
 • wartość celna ( koszty dodawane, koszty odejmowane, Incoterms, rabaty )
 • klasyfikacja taryfowa ( Wspólna Taryfa Celna , ISZTAR, TARIC ), WIT, WIP
 • pochodzenie towaru ( preferencyjne, niepreferencyjne, dokumentowanie pochodzenia, status celny towaru )
Nowości i ułatwienia dla przedsiębiorców
 • procedura uproszczona
 • AEO – upoważniony przedsiębiorca
 • odprawa scentralizowana wewnątrz kraju
 • odprawa scentralizowana na terenie UE
 • platforma PUESC
 • usługa e-klient, usługa e-wnioski
 • centralizacja rozliczeń celno-podatkowych
 • eksport pośredni i bezpośredni
 • neutralizacja dokumentów
 • dostawa bezpośrednia, miejsce uznane
 • procedura 42 – zwolnienie z podatku vat w imporcie w celu przemieszczenia towaru w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej
 • ułatwienia i uproszenia w doładunkach i przeładunkach
 • art. 33a ustawy VAT – odroczony VAT
 • scentralizowana informacja celno – podatkowa

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

31 - 31 grudzieńSzkolenie realizowane w formie zamkniętej

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]