Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie i omówienie zasad prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy.
 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką współpracy z zagranicą

Kameralna grupa szkoleniowa sprzyja swobodnej wymianie poglądów, pozwala na zadawanie pytań
i wyjaśnianie wątpliwości a także analizowanie praktycznych przypadków.

W ramach programu szkolenia zostaną omówione m.in. następujące nowości:PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA CELNEGO ORAZ ZASAD OBROTU TOWAROWEGO W RAMACH WSPÓLNOTY

PROCEDURY CELNE - ZASTOSOWANIE
 • przywóz
 • wywóz
 • warunki zastosowania procedur specjalnych
 • korzystanie z procedury uproszczonej
 • wartość celna towaru, zasady ustalania wartości celnej, rodzaje kosztów wliczanych do wartości celnej lub wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem VAT
 • pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego, stosowanie zabezpieczenia majątkowego, zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia

STOSOWANIE ZWOLNIEŃ Z NALEŻNOŚCI CELNYCH PRZYWOZOWYCH
 • katalog zwolnień celnych
 • warunki stosowania zwolnień celnych
 • dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych

USTALANIE POCHODZENIA TOWARU, DOKUMENTOWANIE POCHODZENIA TOWARÓW
I ZASADY STOSOWANIA STAWEK CELNYCH
 • uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym UE
 • wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru
 • preferencyjne stawki celne
 • dowody pochodzenia

RODZAJE STAWEK CELNYCH I ZASADY ICH STOSOWANIA. SYSTEM TARIC I ISZTAR

POZATARYFOWE OGRANICZENIA W OBROCIE MIĘDZY WSPÓLNOTĄ A PAŃSTWAMI TRZECIMI

ŚWIADECTWA AEO I ICH ZASTOSOWANIE

PYTANIA, PROBLEMY, KONSULTACJE

II DZIEŃ

ZASADY OBROTU TOWAROWEGO W RAMACH WSPÓLNOTY. PODATEK OD TOWARÓW
I USŁUG W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM


WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY OBRÓT TOWARAMI
 • zasady dokonywania obrotu
 • dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT
 • transakcje trójstronne
 • poświadczanie wspólnotowego statusu towarów, stosowanie arkusza INF 4
 • zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej
 • podatki pośrednie w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami

INTRASTAT – obowiązek podmiotów dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego
 • wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji
 • zasady wypełniania i składania deklaracji częściowych i jednorazowych
 • stosowanie korekty deklaracji
 • odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem Intrastat
 • najczęściej występujące błędy w deklaracjach

PODATNIK VAT
 • kto jest podatnikiem VAT
 • rejestracja  VAT – UE – kiedy należy się zarejestrować
 • EURONIP i baza VIES
DOSTAWA TOWARÓW – ZAGADNIENIA OGÓLNE

SKŁADY KONSYGNACYJNE

MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZY DOSTAWIE TOWARÓW

EKSPORT A WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW
 • pojęcie eksportu
 • pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW
 • miejsce świadczenia
 • obowiązek podatkowy
 • podstawa opodatkowania
 • kiedy stawka VAT 0%, kiedy stawki krajowe?
 • obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze
 • dokumentowanie faktu zrealizowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru

EKSPORT TOWARÓW
 • obowiązek podatkowy
 • podstawa opodatkowania
 • zasady stosowania stawki 0%
 • dokumentowanie eksportu
 • obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
 • sprzedaż wysyłkowa na terytorium Unii Europejskiej
 • sprzedaż wysyłkowa poza terytorium Unii Europejskiej

IMPORT A WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW
 • import w procedurze 4200

TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE. ZASADY ICH DOKONYWANIA
 • uproszczony sposób rozliczania podatku VAT

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

31 - 31 grudzieńSzkolenie realizowane w formie zamkniętej

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]