FCA (FIAT) portale klienta: eSupplierConncet, MaPS, SQP, beSTandard, Supplier Chargeback System>>

Uczestnicząc w szkoleniu
 • uczestnik będzie umiał obsługiwać portal reklamacji klienta SQP (Supply Quality Performance) łącznie z wprowadzeniem certyfikatów, pisaniem raportów 8D, wprowadzaniem prośby o anulowanie wskaźnika
 • (Cross-out Request / Depenamento), tworzeniem raportów oraz Bid List
 • obsługiwać portal APQP klienta MaPS łącznie z weryfikacją planów badań AQF, statusem prób integratywnych, statusu Benestare, PA, PPR, PDR, IMDS. Dodatkowo zdobędzie wiedzę jak wypełniać odstępstwo w systemie MaPS oraz jak weryfikować jego status.
 • zdobędzie wiedzę odnośnie wyszukiwania norm na portalu klienta
Adresaci szkolenia
 • Inżynierowie Jakości, Inżynierowie Jakości Klienta, Inżynierowie Zapewnienia Jakości, Project Managerzy
 • Program Managerzy
 • Informacje dodatkowe

W celu przeprowadzenia z uczestnikami praktycznych ćwiczeń dot. obsługi powyższych portali rekomenduje się, aby posiadali oni dostęp do portali SQP i/lub MaPSPROGRAM SZKOLEŃ


eSupplierConnect – podstawowy portal dostawcy
 • Omówienie portalu
 • Wystawianie próśb (ticketów) o dostęp do nowych portali
MaPS - portal APQP
prowadzanie Odstępstw z omówieniem osób kontaktowych z FCA, które muszą je zatwierdzić
 • Weryfikacja IMDS’a
 • Weryfikacja wprowadzonych PA, PDR, PPR
 • Weryfikacja statusów dla
 • Badań autokwalifikacyjnych dostawcy – AQF
 • Badań przeprowadzonych w laboratorium FCA – próby integratywne PI
 • PPAP zakładu klienta – Benestare BE
 • Off Tool Off Process – finalny proces w finalnej lokalizacji. Punkt startowy dla zakładu klienta w odniesieniu do zamawiania wzorców pod próby PPAP od dostawcy
 • Pełna Kwalifikacja – kiedy jest przyznana i jak ją zweryfikować
Supply Quality Performance – portal dot. zarządzania reklamacjami 0-km i dla części zamiennych
 • Omówienie normy 08018
 • Omówienie wymagań dot. Wytycznych dla przyznawania punktów karnych dla dostawców (Bid List Rules)
 • Praktyczne omówienie bazy danych SQP
 • Wprowadzanie certyfikatów oraz osób kontaktowych
 • Tworzenie raportów oraz Bid List
 • Uwagi praktyczne przy wprowadzania raportów 8D oraz Cross-out’ów
 • Omówienie wskaźników oraz wskaźników wstępnych pre-bolli
 • Omówienie Kosztów Ciągnionych za selekcje przeprowadzane w zakładzie klienta
 • Omówienie informacji dot. Audytu Zrównoważonego Rozwoju
beSTandard – portal dot. norm FCA
 • Wyszukiwanie norm
 • Ustawianie news lettera (automatyczne powiadomienie o aktualizacjach norm)
 • Wytyczne, z kim się kontaktować odnośnie wygaśnięcia rocznej autoryzacji
 • W jaki postępować w celu dekodingu plików ppdf?
Supplier Chargeback Sysstem – portal dot. obsługi obciążeń gwarancyjnych oraz definiujących Technical Factor
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]