FIAT (FCA) - Planowanie i Audyt Procesu (PPA): PPR i PA (wg norm FGP13 i FGP14)>>

CELE SZKOLENIA
 • Zaprezentowanie formularza PPA (Process Planning and Audit) według procedury FGP.13 (byłej Process PlaningReview)
  z rozbiciem na przeprowadzanie PPR od fazy sourcingowej do fazy Weryfikacji Procesu (VP) oraz przeprowadzanie audytu Process Audit (PA) od fazy Weryfikacji Procesu do bieżącej produkcji w oparciu o normę FGP.14
 • Budowanie jakości wyrobu na całym etapie życia wyrobu dla branży motoryzacyjnej
 • Powiązania pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów
 • Praktyczne przedstawienie casów
ADRESACI
 • Inżynierowie procesu, technolodzy
 • Inżynierowie projektu, konstruktorzy
 • Inżynierowie jakości procesowej
 • Inżynierowie jakości klienta
 • SQE’s/SQA’s
 • Specjaliści ds. Logistyki
 • Właściciele procesów
 • Kierownicy Projektów
 • Kierownictwo
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu Uczestnik nauczy się
 • Prawidłowej interpretacji wymagań z formularza PPA podczas przeprowadzania PPR’a oraz audytu procesu PA
 • Które normy FCA / AIAG / ISO są dokumentami odniesienia w przypadku audytu przeprowadzanego przez FCA SQE (dla PPR oraz PPA)
 • Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania przez zakład produkcyjny dostawcy od inżynieringu organizacji, w celu optymalizacji wymagań dla procesu produkcyjnego w docelowej lokalizacji oraz dla produkowanego wyrobu
 • Zrozumie powiązania między poszczególnymi osobami w strukturach FCA, które pomoże w poprawie komunikacji między organizacją, a klientem finalnym

UCZESTNIK DOWIE SIĘ
 • Jakie są możliwości negocjacji z klientem punktów otwartych z audytu FCA SQE, w celu ich deeskalacji?
 • Dlaczego poprzez uczestnictwo w spotkaniach Process Planning Review reprezentanta z zakładu produkcyjnego można zminimalizować problemy w dalszym uruchomieniu projektu?
 • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie
 • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FCA oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie po stronie dostawcy oraz zakładu klienta?
 • Codesign – czyli kto jest odpowiedzialny za rozwój projektu oraz konsekwencje w przypadku problemów projektowych?
KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Praktyczna znajomość wymagań klienta w odniesieniu do Process Planning and Audit, która wpłynie
pozytywnie na
 • długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta
 • poprawę komunikacji między dostawcą a inżynieringiem klienta
 • skrócenie czasu otrzymania pełniej kwalifikacji wyrobu (AQF, PI) oraz procesu produkcyjnego (PA)
 • skrócenie czasu przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przez zakład klienta, dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy


PROGRAM SZKOLENIA


Wprowadzenie
 • Historia
 • Przejście z PA na PPA
 • Cel
PPA
 • Fazy wykonywania
 • Scoring
 • Timing oraz Kamienie Milowe
Kompleksowe omówienie wymagań formularza PPA

Z wyszczególnieniem jak oceniać poszczególne punkty audytowe w fazie uruchomieniowej od sourcingu do VP przy użyciu PPR’a oraz od fazy VP do bieżącej produkcji przy użyciu PA.
W celu utrwalenia wiedzy uczestników szkolenia dla każdej sekcji (1-9) wymagań będzie przedstawiana część praktyczna w formie caesów symulujące punkty otwarte z audytów PPR oraz PA.

SEKCJA 1 - PROJEKTOWANIE CZĘŚCI
 • 1A - Pakiet sourcingowy & Przegląd techniczny
 • 1B - Design FMEA
 • 1C - Model projektu & zwolnienie projektu
 • 1D - Charakterystyki specjalne
 • 1E - Zarządzanie zmianą
SEKCJA 2 - ROZWÓJ PROCESU
 • 2A - Program Management & Timing
 • 2B - Flow Chart
 • 2C - PFMEA
 • 2D - Rozwój narzędzi oraz części pilotażowe
 • 2E - Rozwój podkomponentów
SEKCJA 3 - KONTROLA PROCESU
 • 3A - Plan Kontroli
 • 3B - Kontrole na wejściu oraz Audyt Wyrobu Gotowego
 • 3C - Error & Mistake Proofing
 • 3D - Sprawdziany i narzędzia pomiarowe
 • 3E - Safe Launch Plan
SEKCJA 4 - KONTROLA PROCESU
 • 4A - Monitorowanie Procesu
 • 4B - Layered Process Audit
 • 4C - Charakterystyki Bezpieczeństwa i Report
 • 4D - Zatwierdzenie pierwszej dobrej sztuki
SEKCJA 5 - OPERACJE
 • 5A - Instrukcje Stanowiskowe
 • 5B - Utrzymanie Ruchu
 • 5C - Przeróbki / Naprawy
 • 5D - Szkolenia
 • 5E - Przepisy BHP
SEKCJA - LOGISTYKA
 • 6A - Przemieszczanie materiału
 • 6B - Traceability & Identyfikacja części
 • 6C - Opakowanie
 • 6D - Sekwencyjna Dostawa Części (SPD)
 • 6E - CAPMAN
SEKCJA - WERYFIKACJA
 • 7A - Wolumen, wydajność, PDR
 • 7B - Zdolność produkcyjna (SPC)
 • 7C - Audit SQE
 • 7D - Zatwierdzenie podkomponentów
 • 7E - Coroczne Zatwierdzenie/Okresowa Recertyfikacja
SEKCJA - SYSTEMY JAKOŚCI
 • 8A - Zarządzanie Częściami Niezgodnymi/Działania korygujące
 • 8B - Zarządzanie poddostawcami
 • 8C - Lessons Learned
 • 8D - Gwarancja
 • 8E - Certyfikaty Jakości & Przechowywanie dokumentacji
SEKCJA 9 - PEŁNE ZATWIERDZENIE ekcja 9
 • 9A - Planowanie badań autokwalifikacyjnych (AQF)
 • 9B - Planowanie Testów Integracyjnych (PI)
 • 9C - Planowanie montowalności oraz Benestare (BE)
 • 9D - IMDS

Case studies
Dla każdej sekcji wymagań będą przedstawiana część praktyczna w formie caesów symulujące (studia przypadku) punkty otwarte
z audytów PPR oraz PA

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1490.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]