Specyficzne wymagania BMW dla dostawców>>

CEL SZKOLENIA
Poznanie wymagań specyficznych BMW obowiązujących dostawców przemysłu motoryzacyjnego oraz oczekiwań w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą. 
 
ADRESACI SZKOLENIA 
Pracownicy firm chcących współpracować bądź już współpracujących z BMW jako dostawcy: 
 • Kierownicy Jakości 
 • Pełnomocnicy SZJ
 • Managerowie projektów, Inżynierowie mający wpływ na współpracę z BMW 
 • Technolodzy / Inżynierowie jakości i procesu
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Wymagania Zarządzania Jakością części - QMT
 2. Zakres zastosowania i cel
 3. Odniesienia
 4. Zarządzanie projektami
 5. Jakość
 6. Studium Wykonalności
 7. FMEA (Failure Mode Effect Analysis )
 8. Zdolność procesu
 9. Proces produkcji i zwolnienie produkcji (wstępne sprawozdanie z badań próbki)
 10. Niezawodność
 11. Rekwalifikacja
 12. Audit produktu i procesu
 13. Identyfikowalność
 14. Działania na rzecz jakości
 15. Rework
 16. Zarządzanie Problemem
 17. Uruchomienia
 18. Functional Dimension Concept
 19. "FMK" i Planowanie pomiarów
 20. Zarządzanie poddostawcami. Wymagania dotyczące rozwoju części
 21. Dodatkowe wymagania jakości dla procesu produkcji i zarządzania jakością
CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 DNI - 16h

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

31 - 31 grudzieńSzkolenie realizowane w formie zamkniętej

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

  SZKOLENIE REALIZOWANE W FORMIE ZAMKNIĘTEJ

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]