Specyficzne Wymagania Klienta FIAT (FCA) w odniesieniu do IATF>>

UCZESTNIK NAUCZY SIĘ
 • Prawidłowej interpretacji wymagań FCA w odniesieniu do IATF
 • Prawidłowego przeprowadzania audytu PA z przykładami dla różnych punktów otwartych w przypadkuprzeprowadzania PPR oraz PA
 • Zapozna się z głównymi normami obowiązującymi przy współpracy pomiędzy klientem, a dostawcą
 • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie
 • Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich
 • Jakie są różnice między teorią a praktyką dla Odstępstwa?
 • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FIAT’a oraz co musi być zakończone wposzczególnej fazie uruchomieniowej po stronie dostawcy oraz zakładu klienta?
 • Codesign – co to jest i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z FIAT’em
 • Kody dostawcy – powiązanie z kodami alfanumerycznymi dla zakładów klienta zlokalizowanych wróżnych państwach

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
 • Zrozumienie zasad funkcjonowania przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przyczyni się douzyskania w optymalnym czasie wyniku pozytywnego z prób Benestare, a co za tym idzie, zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy
 • Na co zwrócić uwagę przy wypisywaniu wniosku o anulowanie wskaźnika (Non Conformity Ticket – NCT) lub częściowego wniosku o anulowanie wskaźnika?
 • Pozytywny wpływ na długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta poprzez praktyczną znajomość specyficznych wymagań klienta
 • Przyspieszenie czasu reakcji w przypadku zgłaszania problemów jakościowych w zakładach klienta poprzez zdobycie wiedzy na temat rezydentów, którzy mają zbudowane bardzo dobre relacje z działami jakości klienta
 

PROGRAM SZKOLENIA


POWIĄZANIE WYMAGAŃ  IATF Z WYMAGANIAMI KLIENTÓW

SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTA FIAT (FCA) W POWIĄZANIU Z IATF
 • Statement of Requirements (SOR) – Zestawienie Wymagań
 • Basic Requirements – Podstawowe Wymagania
 • Aditionall Quality Requirements (AQR) – Dodatkowe Wymagania Jakościowe
 • Forever Requirements
 • Manufacturing Feasability Assessment (MFA) – Ocena Wykonalności Produkcji
 • Zarządzanie rozwojem Systemu Zarządzania Jakością (Quality Management System – QMS) dostawcy
 • Kryteria eskalacyjne: “OEM Performance Complaint”, “Top Problem Supplier Location Reporting” oraz “Quality New Business Hold”
 • Layered Process Audits (LPA) – Audyty Wielopoziomowe

07740 - KWALIFIKACJA NOWYCH WYROBÓW ORAZ WYROBÓW W EKSPLOATACJI
 • Proces zamawiania wzorców pod Benestare przez zakład klienta oraz postępowanie przy negatywnym wyniku
 • Tworzenie planu badań autokwalifikacji (AQF) pod kątem definiowania i zatwierdzania badań rekwalifikacyjnych
 • Przekazywanie oraz sprawdzanie wyników testów prób integratywnych (PI)

08090 - ODSTĘPSTWO – TEORIA PRAKTYKA

FGP13 - PPA PRZEPROWADZANE JAKO PROCES PLANNING REVIEW

FGP14 - AUDYT PROCESU  (PA) iI SEA (ex-PSA)

FGP15 - PDR – PRODUCT DEMONSTRATION RUN

9.01102 - JAKOŚĆ DOSTAW

9.01103 - CQC

07171 - PLAN WZMOCNIONEJ KONTROLI  (Safe Launch Plan – SLP)

FGP 16 – CSL NBH

9.01120 - CHARAKTERYSTYKI REPORT. WYBÓR, KRYTERIA REJESTROWANIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI KONTROLI

08018 - MONITOROWANIE JAKOŚCI DOSTAWCÓW
 • Podział wskaźników reklamacyjnych
 • Omówienie reguł dla oceny jakościowej dostawców
 • Uwagi praktyczne przy wprowadzania raportów 8D oraz Cross-out’ów
UWAGI PRAKTYCZNE
 • Codesign – co to jest i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z FIAT’em
 • Kody dostawcy – powiązanie z kodami alfanumerycznymi
 • Praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie
 • Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

02 - 03 kwiecieńWarszawa
09 - 10 majPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1490.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1390.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]