Wyzwania sprzedażowe i negocjacyjne z wykorzystaniem metodologii INSIGHTS DISCOVERY - szkolenie w formie zamkniętej

Szkolenie w formie zamkniętej

OPIS USŁUGI
Metoda INSIGHTS DISCOVERY pomaga zwiększyć własne umiejętności interpersonalne i tym samym poprawić skuteczność komunikacji   i skuteczność w osiąganiu założonych celów w interakcji z ludźmi, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Metoda ID przyda się każdemu pracownikowi, ale w szczególności osobom negocjującym kontrakty z kontrahentami, podwykonawcami i klientami instytucjonalnymi oraz zajmującym się hurtową bądź detaliczną sprzedażą lub kupnem produktów i usług. Stosowana jest m. in. w celu zwiększania skuteczności sprzedaży oraz podnoszenia efektywności negocjatorów. Udział w szkoleniu da uczestnikom potężne, a przede wszystkim praktyczne i skuteczne narzędzie do efektywnego budowania relacji międzyludzkich, efektywnego komunikowania się z różnorodnymi klientami, wpływania na ich decyzje oraz osiągania zamierzonych celów w tych interakcjach.
 

Fragment szkolenia: Insights Discovery


CEL GŁÓWNE   
Rozwój kompetencji zawodowych w kontekście rozumienia zachowań innych ludzi (różnice osobowościowe) oraz stosowania skutecznych technik negocjacyjnych w środowisku pracy i życiu prywatnym. 
 
Zaprezentowana na szkoleniu metodologia INSIGHTS DISCOVERY –da uczestnikom bardzo potężne, a przede wszystkim praktyczne 
i bardzo skuteczne narzędzie do efektywnego budowania relacji międzyludzkich, efektywnego komunikowania się z różnorodnymi klientami, wpływania na ich decyzje  oraz osiągania zamierzonych celów w tych interakcjach. Szkolenie ma charakter warsztatowy, a więc będzie okazją do praktycznego ćwiczenia i doświadczania tych metod.  Jego celem i założeniem jest realny wzrost umiejętności zawodowych uczestników.
 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE (do ustalenia z zamawiającym) 
Stres, inteligencja emocjonalna, wywieranie wpływu w relacjach, rozwiązywanie konfliktów, prezentacje publiczne, etc
 
DZIEŃ I
 
Sesja I 
Poznanie i zrozumienie różnic w stylu komunikowania się i wchodzenia w relacje na bazie metodologii INSIGHTS Discovery
Różne style funkcjonowania ludzi
Poznanie własnego stylu budowani relacji i komunikacji interpersonalnej na bazie energii kolorystycznych
Sztuka rozpoznania i identyfikacji stylu funkcjonowania innych osób
Adaptacja i akomodacja zachowań własnych w celu prowadzenia skutecznych rozmów i sztuki przekonywania innych
 
Sesja II
Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności z metodologii Insights w zakresie efektywnej obsługi klienta/negocjacji biznesowych
Scenki symulacyjne dotyczące aktywności zawodowej uczestników
Informacja zwrotna od zespołu i trenera prowadzącego
 
Sesja III
Mój potencjał osobisty i moje wyzwania zawodowe
Moje cechy osobowościowe w sztuce prowadzenia sprzedaży/negocjacji
Analiza kompetencji personalnych „SWOT” (nawyki osobiste, schematy i rutyna w postępowaniu, przełamywanie barier w rozwoju osobistym)
Coachingowa informacja zwrotna
 
 
DZIEŃ II
 
Sesja I
Techniki negocjacyjne versus techniki manipulacyjne
„Ogień i woda”, czyli negocjacje a manipulacje – cel, nastawienie, efekt
Techniki możliwych zachowań pozwalające zrealizować postawiony cel
Sposoby identyfikacji i przeciwdziałania technikom manipulacyjnym stosowanym przez stronę przeciwną w sprzedaży/ negocjacjach
„Mosty zamiast murów” czyli przełamywanie barier komunikacyjnych i budowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony
      
Sesja II
Sztuka przekonywania i argumentowania – czyli lingwistyka w negocjacjach 
Argumentowanie, przekonywanie i wywieranie wpływu w oparciu o konstrukcje słowne
Pozytywny i negatywny obraz docelowy – czyli jak nie podważać i nie torpedować  swych intencji podczas prowadzenia rozmów z drugą stroną
Przekaz emocjonalny i empatia werbalna jako wzmocnienia siły oddziaływania w relacjach z klientami/ współpracownikami
 
Sesja III
Warsztat praktyczny – doskonalenie kompetencji zawodowych, sesje
Coachingowe z prowadzącym
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

Szkolenie w formie zamkniętej.

Zakres szkolenia, termin i miejsce zostaną ustalone indywidualnie z Klientem. 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]