SPRZEDAŻ TELEFONICZNA- TRENING SKUTECZNOŚCI OSOBISTEJ

SPRZEDAŻ TELEFONICZNA- TRENING SKUTECZNOŚCI OSOBISTEJ

czas trwania szkolenia: 1 dzień- 8 godzin szkoleniowych


CEL I KORZYŚCI SZKOLENIA
 • uświadomienie znaczenia budowania wizerunku firmy poprzez profesjonalną obsługę
 • rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów sprzedażowych
 • zdobycie umiejętności analizowania potrzeb klienta
 • poznanie kluczowych momentów w kontaktach z klientem
 • poznanie elementów skutecznej komunikacji z klientem
 • rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania klientów i eliminowania ryzyka powstania sytuacji trudnych
 • poznanie typologii klientów
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi klientami
 • rozwinięcie umiejętności panowania nad emocjami
 • rozwiniecie technik asertywności w kontakcie z klientem
 • kształtowanie postaw nastawionych na rozwiązanie, nie na problem
 • stworzenie i rozwijanie skutecznej argumentacji
 • rozwijanie umiejętności właściwej reakcji na wątpliwości i pojawiające się obiekcje klienta
 • poprawa sprawności i efektywności zawodowej

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone są z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków (case study), burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, gier interaktywnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, wymiany doświadczeń oraz mini wykładówPROGRAM SZKOLENIAPROFESJONALNA SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
 • Konkurencyjny rynek, czyli (r)ewolucja w sprzedaży
 • Dlaczego tracimy klient?
 • Istota jakości obsługi klienta 
 • Analiza potrzeb klientów i badanie satysfakcji klienta

TYPOLOGIA KLIENTÓW
 • Typologia klientów ze względu percepcję
 • Typologia klientów ze względu poziom wiedzy
 • Typologia klientów ze względu sposób podejmowania decyzji
 • Typologia klientów ze względu sposób zachowania
 • Indywidualne podejście do klienta w praktyce

WIZERUNEK SPRZEDAWCY
 • Co to jest własny wizerunek i jego rola w życiu zawodowym?
 • Budowanie wiarygodnego wizerunku zawodowego

BUDOWANIE WIZERUNKU SŁOWAMI – KOMUNIKACJA WERBALNA
 • Proces komunikacji i indywidualne style komunikowania się
 • Bariery skutecznego komunikowania się w kontakcie z klientem
 • Aktywne słuchanie a budowanie relacji z klientem – zasady empatycznego słuchania
 • 10 zasad skutecznego mówienia, czyli jak zostać zrozumianym?

BUDOWANIE WIZERUNKU GŁOSEM – KOMUNIKACJA WOKALNA
 • Siła tego co mówimy – słowa
 • Siła tego jak mówimy – głos
 • Rodzaje języka stosowanego podczas obsługi klienta (język współpracy i język konfrontacji)
 • Uprzejmość kontra rozkazy
 • Sformułowania pozytywne i negatywne
 • Wyrażanie zrozumienia
 • Wyrażanie szacunku

TECHNIKI ROZMOWY Z KLIENTEM PRZEZ TELEFON


SPECYFIKA ROZMOWY PRZEZ TELEFON


DOBRE NAWYKI W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ – CO WOLNO, CZEGO NIE WOLNO


ROLA NASZEJ MOWY – TON GŁOSU, TEMPO, GŁOŚNOŚĆ, INTONACJA I ICH ROLA W ODBIORZE PRZEZ ROZMÓWCĘ


PRZYGOTOWANIE DO ROZMÓW SPRZEDAŻOWYCH PRZEZ TELEFON


PIERWSZE WRAŻENIE
 • powitanie

ROZPOCZĘCIE ROZMOWY
 • strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • badanie potrzeb oraz motywów zakupu klienta

KRÓTKA PREZENTACJA FIRMY


PREZENTACJA ODPOWIEDNIEJ OFERTY ODPOWIADAJĄCEJ POTRZEBOM KLIENTA


POKONYWANIE ZASTRZEŻEŃ I OBIEKCJI KLIENTA


FINALIZACJA – PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE SPRZEDAŻY


PODTRZYMYWANIE RELACJI


TECHNIKI KONTROLI ROZMOWY I WYWIERANIA WPŁYWU NA KLIENTA


MANIPULACJA A PERSWAZJA


WPŁYWANIE NA POZYTYWNE EMOCJE KLIENTA
 • sprawienie, aby klient poczuł się ważny
 • wzbudzanie sympatii

NARZĘDZIA KONTROLI ROZMOWY Z KLIENTEM – OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH METOD
 • pytania
 • parafraza
 • komunikat typu  „JA”
 • notatki
 • liczebniki

WYBRANE TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU
 • dostrojenie i dopasowanie
 • język korzyści
 • metoda „odbijania piłeczki”
 • poszukiwanie krytyki
 • uprzedzanie krytyki
 • asertywna odmowa
 • technika zdartej płyty
 • czterostopniowa procedura wyrażania emocji

UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
 • reklamacje – jak sobie z mini radzić; reklamacje szansą dla firmy?
 • sytuacja z klientem zdenerwowanym
 • sytuacja z klientem roszczeniowym
 • sytuacja z klientem aroganckim i krzyczącym
 • sytuacja z klientem, który „wie lepiej”
 • zaufanie klienta - czy można je odzyskać ?

PODSUMOWANIE

SYLWETKA TRENERA

Trener biznesu oraz coach, wykładowca, konsultant i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jako coach i trener specjalizuje się zarówno w rozwoju osobistym (Life Coach) oraz  coachingu menedżerskim (Executive Coaching).
Specjalista w dziedzinie innowacyjnego zarządzania strategicznego oraz w dziedzinie samorozwoju w takich obszarach, jak: podejmowanie decyzji, zarządzanie sobą w czasie, wyznaczanie celów, planowanie, samomotywacja, efektywna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości, czy rozwijanie swojego potencjału. Współpracowała z ponad 30 firmami, dla których realizowała, tak projekty doradcze związane z wdrażaniem strategii, jak i projekty szkoleniowe i coachingowe. Jest autorką ponad 30 artykułów z dziedziny zarządzania, jest współredaktorką książki: Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie oraz autorką książek: Alians strategiczny jako wstęp do fuzjii przejęcia, Komunikacja bez barier, czyli wilk syty i owca cała oraz Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj swoje marzenia. Jest również autorką bloga codziennielepsi.com, który traktuje szeroko o samorozwoju, pokonywaniu słabości, ale przede wszystkim o znajdowaniu i rozwijaniu swoich tlenów i stawaniu się każdego dnia lepszym niż się było wczoraj.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

18 - 18 lutyKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
1290
1190990

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]