SPRZEDAŻ METODĄ "4 KROKÓW" - ZAAWANSOWANE SZKOLENIE SPRZEDAŻOWE DLA HANDLOWCÓW - szkolenie w formie zamkniętej

SPRZEDAŻ METODĄ „4 KROKÓW"
- ZAAWANSOWANE SZKOLENIE SPRZEDAŻOWE DLA HANDLOWCÓW

szkolenie w formie zamkniętej

SZKOLENIE PROWADZI TRENER:
ARTUR RAK


OPIS SZKOLENIA   

Model „4 kroków" uczy sprzedawców jak przeprowadzić proces sprzedaży, by odkrywać i rozwijać potrzeby klienta. Jest oparty na technice stosowanej przez doświadczonych sprzedawców, którzy poprzez sekwencyjne zadawanie odpowiednich pytań, łatwiej i skuteczniej dopasowują rozwiązania do potrzeb klienta. Technika ta została opracowana poprzez obserwację i analizę tysięcy rozmów handlowych.
Klient pod wpływem pytań uświadamia sobie swoje potrzeby, a handlowiec przedstawia rozwiązania językiem korzyści. Pozwala to na bardzo dobre dopasowanie rozwiązań do potrzeb klienta oraz buduje zaufanie, co zapewnia maksymalny efekt przekonywania. Jednym     z podstawowych narzędzi programu jest „Proces Sprzedaży" - jasny schemat procesów decyzyjnych klienta, który podejmuje poważną decyzję i będzie odpowiadał za jej efekty. Narzędzie to pozwala na szybką i jasną identyfikację etapu, na którym znajduje się nasz klient.
Podczas szkolenia uczestnik poznaje wszystkie elementy efektywnej rozmowy handlowej i ćwiczy je w scenkach symulacyjnych, dostosowanych do rozwiązań jego firmy.


CEL SZKOLENIA

„4 kroki" to szczegółowo zaprojektowany proces przekazywania umiejętności uczestnikom szkolenia. Szkolenie ma charakter warsztatowy - dominują ćwiczenia, polegające na planowaniu i odgrywaniu symulowanych sytuacji kontaktu uczestników z ich własnymi klientami         w celu przećwiczenia kolejnych etapów techniki „4 kroków". Ćwiczenia są przeplatane krótkimi, interaktywnymi sesjami teoretycznymi.

ADRESACI SZKOLENIA


•    Handlowcy, dyrektorzy handlowi, kierownicy, sprzedawcy
•    Doradcy klienta, konsultanci i specjaliści, którzy sprzedają usługi


KORZYŚCI:
Po szkoleniu każdy z uczestników będzie:
•    potrafił określić kluczowe zachowania i umiejętności stosowane przez najbardziej efektywnych sprzedawców
•    umiał rozpoznać podstawowe typy osobowości, by trafniej dopasować swój przekaz w rozmowie z klientem
•    znał mocne i słabe strony swojego obecnego stylu sprzedaży
•    potrafił planować działania prospectingowe pozwalające na budowanie baz potencjalnych klientów
•    umiał analizować i wpływać na potrzeby klienta
•    potrafił zadawać efektywne pytania
•    stosował w praktyce umiejętności rozwijające potrzeby klienta i wykorzystywał je do budowania długotrwałych relacji z klientem
•    wiedział jakie znaczenie ma język korzyści i jak wykorzystać tę wiedzę w pracy
•    pozna metody analizy oferty własnej w porównaniu z ofertą konkurencji
•    umiał zastosować technikę redukowania potencjalnych zastrzeżeń klienta
•    będzie wiedział na czym polegają działania posprzedażowe


METODOLOGIA
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu z są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.PROGRAM

1.    Proces sprzedaży
      a. Wprowadzenie do procesu
      b. Bariery emocjonalne na poszczególnych etapach

2.    Planowanie
      a. Zarządzanie terytorium sprzedaży
      b. Targeting - organizowanie kontaktów zgodnie z reguła Pareto
      c. Wskaźniki efektywności w pracy handlowca - sposób na motywację wewnętrzną
      d. Zarządzanie czasem za pomocą systemu kwadrantów
      e. Wyznaczanie celów sprzedażowych - Technika SMART
      f. Najczęstsze błędy popełniane przez handlowców podczas umawiania się na wizytę

3.    Odkrywanie potrzeb - model „4 kroków"
      a. Katalog potrzeb - główne motywy kupna
      b. Pytania dyskwalifikujące
      c. Schemat zadawania pytań
      d. Określanie aspiracji i bolączek klienta
      e. Scenki sprzedażowe z wykorzystaniem poznanych technik

4    Prezentacja oferty
     a. Analiza SWOT konkurencji
     b. Katalog rozwiązań problemów i aspiracji klienta
     c. Język korzyści - czyli jak stworzyć pomost pomiędzy potrzebą a ofertą
     d. Scenki sprzedażowe
     e. Zastrzeżenia jawne i ukryte
     f. Technika APACT w reakcji na zastrzeżenia
     g. Scenki sprzedażowe

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

Szkolenie w formie zamkniętej.Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]