Wyzwania sprzedażowe i negocjacyjne z wykorzystaniem metodologii INSIGHTS DISCOVERY - szkolenie w formie zamkniętej

Szkolenie w formie zamkniętej

OPIS USŁUGI
Metoda INSIGHTS DISCOVERY pomaga zwiększyć własne umiejętności interpersonalne i tym samym poprawić skuteczność komunikacji   i skuteczność w osiąganiu założonych celów w interakcji z ludźmi, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Metoda ID przyda się każdemu pracownikowi, ale w szczególności osobom negocjującym kontrakty z kontrahentami, podwykonawcami i klientami instytucjonalnymi oraz zajmującym się hurtową bądź detaliczną sprzedażą lub kupnem produktów i usług. Stosowana jest m. in. w celu zwiększania skuteczności sprzedaży oraz podnoszenia efektywności negocjatorów. Udział w szkoleniu da uczestnikom potężne, a przede wszystkim praktyczne i skuteczne narzędzie do efektywnego budowania relacji międzyludzkich, efektywnego komunikowania się z różnorodnymi klientami, wpływania na ich decyzje oraz osiągania zamierzonych celów w tych interakcjach.
 

Fragment szkolenia: Insights Discovery


CEL GŁÓWNE   
Rozwój kompetencji zawodowych w kontekście rozumienia zachowań innych ludzi (różnice osobowościowe) oraz stosowania skutecznych technik negocjacyjnych w środowisku pracy i życiu prywatnym. 
 
Zaprezentowana na szkoleniu metodologia INSIGHTS DISCOVERY –da uczestnikom bardzo potężne, a przede wszystkim praktyczne 
i bardzo skuteczne narzędzie do efektywnego budowania relacji międzyludzkich, efektywnego komunikowania się z różnorodnymi klientami, wpływania na ich decyzje  oraz osiągania zamierzonych celów w tych interakcjach. Szkolenie ma charakter warsztatowy, a więc będzie okazją do praktycznego ćwiczenia i doświadczania tych metod.  Jego celem i założeniem jest realny wzrost umiejętności zawodowych uczestników.
 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE (do ustalenia z zamawiającym) 
Stres, inteligencja emocjonalna, wywieranie wpływu w relacjach, rozwiązywanie konfliktów, prezentacje publiczne, etc
 
DZIEŃ I
 
Sesja I 
Poznanie i zrozumienie różnic w stylu komunikowania się i wchodzenia w relacje na bazie metodologii INSIGHTS Discovery
Różne style funkcjonowania ludzi
Poznanie własnego stylu budowani relacji i komunikacji interpersonalnej na bazie energii kolorystycznych
Sztuka rozpoznania i identyfikacji stylu funkcjonowania innych osób
Adaptacja i akomodacja zachowań własnych w celu prowadzenia skutecznych rozmów i sztuki przekonywania innych
 
Sesja II
Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności z metodologii Insights w zakresie efektywnej obsługi klienta/negocjacji biznesowych
Scenki symulacyjne dotyczące aktywności zawodowej uczestników
Informacja zwrotna od zespołu i trenera prowadzącego
 
Sesja III
Mój potencjał osobisty i moje wyzwania zawodowe
Moje cechy osobowościowe w sztuce prowadzenia sprzedaży/negocjacji
Analiza kompetencji personalnych „SWOT” (nawyki osobiste, schematy i rutyna w postępowaniu, przełamywanie barier w rozwoju osobistym)
Coachingowa informacja zwrotna
 
 
DZIEŃ II
 
Sesja I
Techniki negocjacyjne versus techniki manipulacyjne
„Ogień i woda”, czyli negocjacje a manipulacje – cel, nastawienie, efekt
Techniki możliwych zachowań pozwalające zrealizować postawiony cel
Sposoby identyfikacji i przeciwdziałania technikom manipulacyjnym stosowanym przez stronę przeciwną w sprzedaży/ negocjacjach
„Mosty zamiast murów” czyli przełamywanie barier komunikacyjnych i budowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony
      
Sesja II
Sztuka przekonywania i argumentowania – czyli lingwistyka w negocjacjach 
Argumentowanie, przekonywanie i wywieranie wpływu w oparciu o konstrukcje słowne
Pozytywny i negatywny obraz docelowy – czyli jak nie podważać i nie torpedować  swych intencji podczas prowadzenia rozmów z drugą stroną
Przekaz emocjonalny i empatia werbalna jako wzmocnienia siły oddziaływania w relacjach z klientami/ współpracownikami
 
Sesja III
Warsztat praktyczny – doskonalenie kompetencji zawodowych, sesje
Coachingowe z prowadzącym
 

SYLWETKA TRENERA

Artur P.

Absolwent Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, Wydział Marketingu i Zarządzania (mgr), Coach, Trener, Konsultant Biznesu.
Jako Trener i Coach biznesu dla firm prywatnych i państwowych analizuje potrzeby rozwojowe, projektuje programy merytoryczne, prowadzi warsztaty szkoleniowe. Drugą cześć aktywności zawodowej stanowią indywidualne i zespołowe sesje coachingowe – z osobami pracującymi na różnych szczeblach stanowisk zawodowych. Wykładowca na Studiach Podyplomowych – prowadzenie warsztatów z tematu „Coaching       w Biznesie” na kierunkach:
  • Coaching i Trener Biznesu,
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
  • Lider Biznesu
  • Szkolenia i sesje coachingowe:
Grupa AZOTY S.A., Zelmer, Nordea Bank, GOOGLE, TVN Kraków, TESCO, AUCHAN, BZ WBK, VIGO-ORTHO Sp. z o.o., RWE, ORANGE TP S.A., INTERSPORT, ITI Neovision, MOBILIS S.A., AVIVA,  ECO S.A., ZUS, Ministerstwo Finansów, VARIANT S.A., Dr Eris, Biuro Plus

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

04 - 05 październikszkolenie w formie zamkniętej

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.

W cenę szkolenia wliczone są:
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- przerwa kawowa,
- imienny certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu,
- ankieta ewaluacyjna,
- notatnik wraz z długopisem.

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]