Rodzaje umów w procesie zatrudnienia >>


SZKOLENIE MA NA CELU:

omówienie najnowszych zasad w ustalaniu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług dla zleceniobiorców oraz związanych z tym obowiązków zleceniodawców, wskazanie sposobów unikania pułapek w ustalaniu obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, a tym samym przekwalifikowania przez organy kontrolne umowy ze składką zdrowotną w umowę podlegająca również ubezpieczeniom społecznym, wskazanie sposobów zawierania umów zleceń i o dzieło w celu uniknięcia przekwalifikowania ich w umowy pracę i odpowiednio umowy zlecenie.


PROGRAM SZKOLENIA


Nowe uregulowania prawne w zakresie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy
 • stawka godzinowa dla zleceniobiorcy oraz sposób obliczania wynagrodzenia
 • obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • sankcje za niezgodne naliczanie wynagrodzenia dla zleceniobiorcy
 • nowe uprawnienia kontrolne PIP w zakresie zatrudnienia na umowy cywilnoprawne
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym od 2016 roku
 • Zasady oskładkowania umów zlecenia
 • Ogólne zasady rozpatrywania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowego w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 • Sposoby dokumentowania przez zleceniobiorcę zwolnienia z opłacania składek emerytalnej i rentowej
Zbieg tytułów do ubezpieczeń
 • Umowy zlecenia przy braku innych tytułów do ubezpieczeń
 • Umowy zlecenia z własnymi pracownikami
 • Umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi w innej firmie
 • Umowy zlecenia z emerytami i rencistami
 • Umowy zlecenia zawarte ze studentami i osobami uczącymi się do 26 roku życia
 • Umowy zlecenia/współpracy ze zleceniobiorcą i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Umowy zlecenia i bycia członkiem rady nadzorczej
 • Umowy o pracę nakładczą i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Umowy o pracę nakładczą i umowy zlecenia oraz prowadzenia pozarolniczej działalności
 • Kontrakt menadżerski a prowadzenie działalności gospodarczej
Istotne różnice pomiędzy umowami
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę
 • Możliwość zwarcia umowy zlecenia w miejsce umowy o pracę
Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe
 • Z umowy zlecenia na umowę o pracę
 • Z umowy zlecenia podlagającej składce na ubezpieczenie zdrowotne w umowę zlecenia podlegającą ubezpieczeniom społecznym
 • Z umowy o dzieło na umowę zlecenia
Planowane zmiany w umowach cywilnoprawnych
 • Minimalna stawka godzinowa i jej coroczna waloryzacja
 • Wyłączenia ze stosowania minimalnej stawki godzinowej
 • Ewidencja czasu pracy
 • Archiwizacja ewidencji czasu pracy
Orzecznictwo w zakresie umów cywilnoprawnych

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

23 - 23 sierpieńWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osoba2-4>4
990890790

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]