Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy

OPIS USŁUGI
 
Stanowiska pracy o podobnej lub identycznej nazwie mogą różnić się między sobą. Istotne jest poznanie specyfiki istniejącej w organizacji stanowisk poprzez analizę pracy. Pozwala ona na określenie m.in. zadań, jakie wykonywane są na danym stanowisku, zasobów niezbędnych do wykonania tych zadań, czy też ich ważności z punktu widzenia organizacji. Prawidłowo przeprowadzona analiza pracy to cenne źródło informacji o stanowisku. Opisy stanowisk są podstawą większości systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Są one niezbędne do sformułowania jasnej polityki zatrudnienia w organizacji, m. in. do określenia kryteriów oceny okresowej pracowników. Pomagają określić wymagane kompetencje i kwalifikacje formalne oraz politykę wynagrodzeń, która z kolei wiąże się z systemem motywowania pracowników.
 
Szkolenie skierowane jest do:
 • menedżerów HR 
 • pracowników działów personalnych zajmujących się polityką kadrową
Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał/a:
 • cele opisu stanowiska
 • źródła informacji niezbędne do konstruowania opisów stanowisk
 • elementy opisu stanowisk oraz ich funkcje
 • zasady konstruowania opisów stanowisk
 • konstruować opis stanowiska pracy
 • określić obszary kolidujących kompetencji i eliminować powtarzające się zadania
 • określić system wartościowania pracy
 • budować profile kwalifikacyjne, kompetencyjne
Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia Firmie:
Stworzenie opisów stanowisk niezbędnych do sformułowania jasnej polityki zatrudnienia w organizacji. Pomaga określić wymagane kompetencje i kwalifikacje formalne pracowników.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
Część I ŹRÓDŁA INFORMACJI NA POTRZEBY OPRACOWANIA OPISU STANOWISKA PRACY 
 • Cele opisu stanowiska pracy w procesach zarządzania z punktu widzenia firmy, przełożonego i pracownika
 • Źródła informacji niezbędnych do konstruowania opisu stanowiska: Aspekt formalny, kwalifikacyjno-kompetencyjny i motywacyjny
 • Sposoby pozyskiwania informacji: Metody analizy pracy

Część II ELEMENTY OPISU STANOWISKA PRACY I ICH FUNKCJE 
 • Identyfikacja stanowiska
 • Cele, rola, zadania, obowiązki
 • Odpowiedzialność, uprawnienia
 • Organizacja i sposób pracy
 • Wymagania kwalifikacyjne
 • Profil kompetencyjny: kompetencje firmowe, funkcjonalne i hierarchiczne
 • Moduły rozwojowe
 • Inne obszary, które można włączyć do opisu stanowiska pracy w zależności od wielkości firmy i istniejących uregulowań wewnętrznych

Część III KONSTRUOWANIE OPISU STANOWISK PRACY – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE 

Część IV INNE WAŻNE ELEMENTY PRZY ZARZĄDZANIU OPISAMI PRACY 
 • Opis pracy a metody wartościowania pracy
 • Wprowadzanie zmian w opisach pracy: przyczyny

Stosowane techniki kształcenia:
 • Dyskusja problemowa
 • Analiza case study
 • Warsztat praktyczny
 • Wykłady z prezentacją
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

19 - 20 sierpieńKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia. 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]