Automatyzacja analizy danych i raportowania z użyciem VBA >>

Szkolenie jest dla osób, które:

 • posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w trakcie pracy z arkuszami kalkulacyjnymi
 • chcą usprawnić analizy rozmaitych zestawów danych za pomocą języka VBA
 • chcą poznać sposoby automatyzacji raportów i innych zadań wykonywanych w trakcie codziennej pracy

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
   
 • tworzyć aplikacje automatyzujące zadania związane z raportowaniem w Microsoft Excel
 • zautomatyzować wspomaganie wizualnej kontroli obszernych zestawów danych (z wykorzystaniem formatowania warunkowego)
 • korzystać m.in. z autofiltra, tabeli przestawnych daty/czasu, w celu automatyzacji swojej obsługi mechanizmów analitycznych
 • praktycznie wykorzystać nabytą wiedzę, poprzez tworzenie gotowych zestawów procedur - narzędzi przydatnych do zastosowania
  w codziennej pracy

PROGRAM SZKOLENIAWSTĘP
 • dostosowywanie środowiska pracy programisty Microsoft Excel
 • podstawowe zasady bezpieczeństwa - poziom zabezpieczeń
 • zasady tworzenia makr przy pomocy nagrywania
 • główne elementy okna edytora VBA
 • wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu
 • praca z oknami Immediate, Locals i innymi narzędziami programisty
PODSTAWY VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS
 • zasady tworzenia procedur
 • zmienne - definiowanie i ich cechy
 • zasięg zmiennych, procedur i funkcji
 • definicja pojęć: obiekt, atrybut, metoda, argument, kolekcja
ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS
 • sterowanie przebiegiem programu: konstrukcje warunkowe i pętle
 • przekazywanie parametrów
OBSŁUGA BŁĘDÓW
 • błędy składniowe, kompilacji, wykonania, logiczne
 • ignorowanie błędów
 • własna obsługa błędów
PROCEDURY ZDARZEŃ
 • skoroszytu i arkusza
 • formularza
FUNKCJE W MICROSOFT EXCEL
 • tworzenie własnych funkcji
 • wykorzystywanie wbudowanych funkcji przy tworzeniu własnych.
MANIPULOWANIE OBIEKTAMI MICROSOFT EXCEL Z POZIOMU VBA
 • biblioteka obiektów Microsoft Excel
 • różne sposoby nauki obiektów
 • przykłady posługiwania się najważniejszym obiektem Microsoft Excel - obiektem Range (operacje na komórkach i zakresach danych)
TWORZENIE WŁASNYCH APLIKACJI
 • automatyczne importowanie, uzupełnianie danych
 • utworzenie aplikacji automatyzującej
 • zarządzanie danymi, arkuszami, skoroszytami z poziomu VBA (opcjonalnie)
 • automatyczne tworzenie wykresów (opcjonalnie)
 • automatyczne tworzenie zestawów tabel przestawnych (opcjonalnie)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

CENA UZALEŻNIONA JEST OD WIELKOŚCI GRUPY

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]