Microsoft Excel - analiza wielowymiarowa z PowerPivot i raportowanie przy pomocy Power View >>

Szkolenie obejmuje omówienie zaawansowanych funkcji programu Excel, takich jak tabele przestawne, zaawansowana analiza danych oraz zastosowanie dodatków, dzięki którym możliwe jest tworzenie złożonych analiz oraz prezentacja danych i wniosków w postaci atrakcyjnych raportów. Serdecznie zapraszamy na szkolenie Business Intelligence, które pokaże jak przydatnym i efektywnym narzędziem jest Excel w biznesie.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Umiejętność tworzenia analiz na podstawie dużego, rozproszonego zbioru danych oraz generowania atrakcyjnych raportów

CELE SZKOLENIA

Kurs Excel Business Intelligence realizowany jest w celu nabycia umiejętności zaawansowanej analizy i prezentacji danych w postaci raportów, modeli, prezentacji i wizualizacji, z wykorzystaniem takich dodatków jak Solver, PowerPivot, PowerView i Inquire.


PROGRAM SZKOLENIA


WSTĘP
 • Czym jest PowerPivot
 • Zasadnicze korzyści z użycia PowerPivot do analizy danych w Excelu
 • Terminologia PowerPivot i analizy wielowymiarowej
 • Czym jest Power View
 • Czym jest Power Query
 • Czym jest  Inquire
 • Dodatek Solver
 • Tworzenie widoków KPI

TWORZENIE MODELI DANYCH

Importowanie danych do modelu, z wielu źródeł
 • Z aktywnego skoroszytu
 • Z innych skoroszytów
 • Z plików txt, csv
 • Z baz danych
Dodawanie źródeł uzyskanych z pomocą Power Query
 • Import i transformacje źródeł plikowych
 • Import i transformacja źródeł internetowych
Tworzenie relacji


DOSKONALENIE MODELI Z UŻYCIEM JĘZYKA DAX (Data Analysis eXpressions language)

Tworzenie kolumn obliczeniowych
 • Niezbędne korekty modelu z użyciem funkcji RELATED
 • Tworzenie miar wyliczanych
 • Tworzenie kalkulowanych elementów wymiarów i hierarchii

Tworzenie pól obliczeniowych
 • Niejawnych
 • Jawnych

Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

RAPRTOWANIE Z MODELI POWERPIVOT


Tabele i wykresy przestawne
 • Zasady prawidłowego użycia tabeli przestawnej
 • Różnice w funkcjonalności tabeli przestawnej opartej o PowerPivot w stosunku do standardowej tabeli przestawnej
 • Fragmentatory
 • Oś czasu

Pobieranie tabel z modelu PowerPivot

Arkusze Power View

Tabele
 • sortowanie
 • filtrowanie
Wykresy

Mapy
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

CENA UZALEŻNIONA JEST OD WIELKOŚCI GRUPY

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]