MS EXCEL - Automatyzacja pracy przy zastosowaniu VBA >>

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
Osób, które zamierzają poznać podstawy programowania w języku Visual Basic for Applications i użyć go do zoptymalizowania swojej pracy w MS Excel.

CELE I KORZYŚCI
Poznanie zasad programowania w VBA. Umiejętność tworzenia aplikacji automatyzujących typowe i powtarzające się operacje w MS Excel. Wzrost wydajności i jakości codziennej pracy w MS Excel.

Wymagania:
Praktyczna umiejętność pracy w środowisku MS Windows


PLAN SZKOLENIA


Wprowadzenie do programowania
 • nagrywanie przykładowych makr
 • przejście od makr do programowania
 • środowisko pracy programisty VBA w MS Excel
 • podstawowe elementy okna edytora VBA
 • wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu

Podstawy Visual Basic for Applications
 • zasady tworzenia i działania procedur
 • zmienne - definiowanie i ich cechy
 • zasięg działania zmiennych i procedur
 • co to jest obiekt, atrybut, metoda, argument, kolekcja
 • praca z obiektami MS Excel
Sterowanie przebiegiem programu
 • konstrukcje warunkowe
 • definiowane pętli
 • przekazywanie parametrów do procedur

Funkcje w MS Excel
 • tworzenie funkcji użytkownika  
 • wykorzystywanie wbudowanych funkcji przy tworzeniu własnych funkcji i procedur

Obsługa błędów
 • błędy składniowe, kompilacji, wykonania, logiczne
 • ignorowanie błędów
 • własna obsługa błędów
Procedury zdarzeń
 • arkusza
 • skoroszytu
 • formularza
Tworzenie własnych aplikacji
 • automatyzacja importowania danych
 • automatyzacja wysyłania danych mailem do wielu adresatów
 • automatyzacja tworzenie wykresów

Czas trwania
4 dni

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]