MS EXCEL - Wielowymiarowa analiza danych z użyciem tabeli przestawnej w MS Excel >>

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
Osób chcących poznać zaawansowane możliwości raportowania i analizy danych za  pomocą tabel przestawnych

CELE I KORZYŚCI
 • Umiejętność budowania i wykorzystywania istniejących źródeł (w tym danych zewnętrznych) jako podstawy do tworzenia tabeli przestawnej
 • Sprawne tworzenie wielowymiarowych analiz ad hoc oraz szablonów raportów z użyciem zaawansowanych opcji tabeli przestawnej
 • Przejrzyste wizualizowanie wyników analiz z użyciem wykresów przestawnych

WYMAGANIA
Sprawne poruszanie się w programie MS Excel, dobra znajomość podstawowych narzędzi (kreator funkcji, tryby adresowania, itp.)


PLAN SZKOLENIA


Przygotowanie danych źródłowych
 • właściwości poprawnego zakresu danych
 • ujednolicanie wpisów w bazie
 • metody usuwania duplikatów
Zewnętrzne źródła danych
 • pobieranie danych z plików tekstowych
 • import z baz programu MS Access
 • pobieranie danych z innych plików Excela
 • podstawy MS Query
 • konsolidacja danych
Zapewnienie automatycznego odświeżania raportów
 • nazywanie zakresów źródłowych
 • obiekt lista/obiekt tabela – właściwa postać źródła danych dla tabeli przestawnej
Tworzenie i formatowanie tabel przestawnych
 • zasady budowy tabel przestawnych
 • dobór właściwego układu tabeli
 • formatowanie danych w tabeli przestawnej
 • tabele oparte na wielu zakresach konsolidacji
 • tabele oparte na wielu źródłach danych
 • tworzenie serii raportów w oparciu o tabelę wzorcową
Zarządzanie układem danych w tabeli przestawnej
 • sortowanie i filtrowanie danych
 • grupowanie danych
  Funkcje i obliczenia w tabeli przestawnej
 • stosowanie funkcji wbudowanych
 • użycie wielu funkcji w obrębie jednej tabeli przestawnej
 • tworzenie pól obliczeniowych – kalkulacje spoza standardowego zestawu funkcji tabeli przestawnej
 • elementy obliczeniowe – alternatywa dla grupowania danych
Porównywanie agregatów
 • ujmowanie wartości narastająco
 • porównywanie kategorii produktów oraz okresów
 • przedstawianie różnic w ujęciu procentowym
 • obliczanie udziałów w całym zbiorze oraz w wybranej kategorii lub przedziale czasowym
Wykresy przestawne
 • typy wykresów i ich zastosowania
 • tworzenie i modyfikacja
 • formatowanie wykresu
 • grupowanie danych według zadanych kategorii
 • metody analizy porównawczej z wykorzystaniem wykresów
Bezpłatny dodatek PowerPivot (tylko dla szkoleń na wersji 2010)
 • prezentacja dodatku
 • omówienie wymagań systemowych
 • instalacja PowerPivot for Excel 2010 oraz Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
 • tworzenie interaktywnych paneli w oparciu o tabele i wykresy przestawne
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

01 - 30 wrzesieńSzkolenie organizowane w formie zamkniętej

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

W cenę szkolenia wliczone nie są:
 • wynajem laptopów
 • ubezpieczenie uczestników
 • dojazd uczestników
 • nocleg

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]