CP - Control Plan (plany kontroli)>>

CP - Control Plan (plany kontroli)

Szkolenie przygotowuje Uczestników do budowania planów kontroli. Zaprezentowane zostaną relacje pomiędzy planami kontroli, a SPC, MSA, FMEA i instrukcjami pracy. Uczestnicy nauczą się nie tylko tworzyć plany kontroli, ale także weryfikować skuteczność prowadzonych zgodnie z nimi kontroli. Poznają też najważniejsze metody związane z planowaniem kontroli.
 
GRUPA DOCELOWA
 • osoby odpowiedzialne za jakość
 • pracownicy działów jakości
 • osoby odpowiedzialne za proces (kierownicy produkcji, inżynierowie procesu, technolodzy)
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych wyrobów (liderzy zespołów, inżynierowie produktu, itp.)
 • pracownicy działów jakości (inspektorzy, kontrolerzy)
METODYKA SZKOLENIA
 •  wykład
 •  ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja)
 •  studium przypadku (case studies)
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • zdobycie informacji pozwalających na samodzielne opracowywanie i zarządzanie planami kontroli
 • możliwość modyfikacji stosowanych procedur w oparciu o sprawdzone podejście stosowane przez praktyków
 • poznanie dobrej praktyki w zakresie korzystania z planów kontroli
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
1. Cel stosowania planów kontroli
2. Plany kontroli a wymagania specyfikacji IATF 16949
3. Wytyczne zawarte w podręczniku „APQP/CP” dotyczące budowy planów kontroli
 • Tworzenie planu kontroli
 • Elementy planu kontroli
 • Wyznaczanie charakterystyk do pomiarów
 • Określanie częstotliwości pomiarów
4. Charakterystyki specjalne w planie kontroli
5. Powiązanie planów kontroli z innymi elementami systemu zarządzania jakością w organizacji (flow-chart, FMEA, SPC, MSA) 
6. Nadzorowanie planów kontroli (przegląd i aktualizacja)
7. Opracowywanie Planu Kontroli dla wybranego wyrobu / procesu – praca zespołowa (wg propozycji Uczestników).
8. Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 
2 DNI, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

11 - 12 lutyKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1490.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1390.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]