IMDS - Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych >>

PROGRAM SZKOLENIA

IMDS (International Material Data System/ - Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych)

IMDS - to system bazy danych, w której zawarte są materiały dla przemysłu motoryzacyjnego. Baza wykorzystywana jest głównie przez  producentów samochodowych na terenie Europy, Japonii oraz USA. Baza danych jest wykorzystywana przez ok. 10.000 przedsiębiorstw. Celem jest przechowywanie rejestracji wszystkich materiałów stosowanych przy produkcji pojazdów, uwzględniając skład i zawartość substancji chemicznych. Baza danych IMDS umożliwia każdemu użytkownikowi sprawdzanie zgodności z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

ADRESACI SZKOLENIA
 • osoba odpowiedzialna za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS
 • osoba odpowiedzialna za przedkładanie dokumentacji PPAP do Klientów
 • osoba odpowiedzialna za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS
 • firmy, które rozpoczynają działalność produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

        poznanie podstawowych zasad obsługi i zarządzania bazą IMDS
        zrozumienie, jak prawidłowo zarządzać łańcuchem MDS  (dostawca – organizacja – Klient)


PROGRAM SZKOLENIA

IMDS - International Material Data System
 
Wymagania prawne istotne dla IMDS
 •         Dyrektywa 2000/53/EC wraz załącznikiem
 •         Dyrektywa 2005/64/EC wraz załącznikiem
Aktualne zasady korzystania z IMDS
 •         Omówienie głównego menu
 •         Odebrane MDS
 •         Tworzenie nowego materiału
 •         Tworzenie nowego MDS
 •         Tworzenie nowego Semicomponent
 •         Tworzenie kolejnego poziomu MDS
 •         Deklarowanie za dostawcę
 •         Stosowanie jokerów
 •         Prowadzenie projektów w IMDS


Interpretacja błędów i ostrzeżeń dla MDS
 
Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS
 
Zwolnienia w IMDS
 •          substancje poufne w próbce wzorcowej

Specyficzne wymagania OEM wraz ze standardami
 
Przyczyny odrzucania MDS przez OEM
 
Przepisy dotyczące IMDS
 •         zasady IMDS
 •         rekomendacje IMDS
 •         wytyczne i dyrektywy IMDS

Zarządzanie procesem IMDS
 •         administrowanie bazą
 •         przechowywanie danych
 •         ulepszanie jakości wprowadzanych danych
 •         analiza przyczyn odrzuceń

W cenę szkolenia nie jest wliczony:
koszt wynajmu sprzętu komputerowego

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

28 - 29 sierpieńUstroń

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1690.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1590.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


W cenę szkolenia nie jest wliczony:

koszt wynajmu sprzętu komputerowego


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]