Normowanie czasu pracy

Cel szkolenia:

 • Wdrożenie do stosowania metod normowania czasów pracy 
 • Doskonalenie organizacji stanowisk i standardów wykonania pracy
 • Zarządzanie efektywnością wykorzystania czasu pracy. 

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie i kierownicy zespołów produkcyjnych
 • Kierownicy działu utrzymania ruchu, logistyki, jakości
 • Inżynierowie procesu, jakości oraz wszystkie osoby związane z doskonaleniem procesów w organizacjach produkcyjnych 

Metodyka szkolenia:
Szkolenie ma formę warsztatów, mini wykładów, moderowanej dyskusji.
Szkolenie będzie obejmowało analizę przypadków z rzeczywistości produkcyjnej Uczestników. 

Program szkolenia:
 
I DZIEŃ
 
1. Analiza czasu w nowoczesnym zarządzania produkcją: 
 • Czas VA - dodawanie wartości,
 • Czas czynności NVA - niedodających wartości w procesach,
 • Typologia marnotrawstwa „lean”.
2. Badanie czasu pracy - podstawowe zagadnienia: 
 • Funkcje norm czasu wykonania pracy: techniczna, planistyczna, alokacyjna, motywująca, kosztowa,
 • Pomiar produktywności z zastosowaniem norm czasowych,
 • Struktura technicznej normy czasu pracy,
 • Normowanie i standaryzacja czasu operacji – znaczenie dla procesu planowania w organizacji produkcyjnej (model planistyczny MRPII).
3. Optymalizacja czasu realizacji zadań produkcyjnych:
 • Redukowanie czasu operacji z wykorzystaniem narzędzi „lean manufacturing”,
 • Przepływ jednej sztuki (One Piece Flow),
 • Poprawa wydajności i produktywności – formułowanie celów produkcyjnych w oparciu o karty pracy standardowej.
4. Klasyfikacja metod badania czasu pracy:  
 • Metody sumaryczne vs. analityczne,
 • Normowanie sumaryczne – porównawcze, szacunkowe i statystyczne,
 • Normowanie analityczne – badawcze i obliczeniowe,
 • Technika analityczno-obliczeniowa,
 • Wybór metody normowania czasu pracy. 
5. Chronometraż:
 • Przygotowanie chronometrażu,
 • Obserwacja i pomiary: ciągłe, nieciągłe (wyrywkowe), sprzężone, cykliczne,
 • Opracowanie wyników,
 • Chronometraż bez i z oceną czasu wykonania czynności,
 • Pomiar pracy – ćwiczenia.
 
II DZIEŃ
 
Metoda prób losowych - migawkowa: 
 • Badanie procesu – konsultacja i identyfikacja czynności,
 • Studium wstępne – losowe obserwacje, formularz do zbierania danych, ustalenie docelowej liczby obserwacji dla uzyskania pożądanego poziomu dokładności,
 • Badanie pełne – losowe obserwacje przez reprezentatywny okres, kalkulacja udziałów procentowych czynności, kalkulacja dokładności oszacowania udziałów procentowych,
 • Karta pracy metodą migawkową

Fotografia dnia pracy: 
 • Fotografia indywidualna,
 • Fotografia grupowa,
 • Fotografia trasowa,
 • Budowa arkusza rejestracyjnego do obserwacji czasu pracy metodą fotografii dnia pracy.
Technika analityczno-obliczeniowa:
 • Zastosowanie w normowaniu
 • Ryzyko błędu normowania metodą szacowania
 • Porównywanie z wykorzystaniem istniejących normatywów
 
Technika analityczno-obliczeniowa wg. normatywów elementarnych (synteza mikronormatywów MTM-X):
 • Opis stanowiska i wykonywanych czynności,
 • Rozkładanie pracy na ruchy elementarne,
 • Schematy obliczeniowe dla różnych typów produkcji,
 • Karta normowania czasu metodą syntezy mikroruchów MTM-X
 
Wykorzystanie norm czasowych do planowania zasobów organizacji: 
 • Planowanie zapotrzebowania na zasoby ludzkie i techniczne,
 • Wskaźniki wyrównania obciążeń operacji i komórek produkcyjnych,
 • Zarządzanie efektywnością w obszarze czasu pracy. 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

11 - 12 wrzesieńŁódź

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]