Lean POKA YOKE- nowoczesna produkcja

Opis szkolenia:

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzie Lean Manufacturing Poka Yoke
w swoim środowisku zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

Cele szkolenia:

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing
Poznanie narzędzia Poka Yoke oraz sposobów jego wykorzystania
Zdobycie umiejętności wdrożenia rozwiązań Poka Yoke we własnym środowisku zawodowym

Korzyści z uczestnictwa:

1 Poprawa jakości, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie liczby defektów.
2 Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań.

Stosowane metody szkoleniowe:

Miniwykład połączony z prezentacją multimedialną
Symulacje
Dyskusja
Analiza przypadków – case studies
Ćwiczenia do samodzielnej realizacji przez Uczestników

Program szkolenia

1. Wprowadzenie:
 
Toyota Production System (TPS) i Lean Manufacturing
Rola narzędzia PDCA/SDCA (Plan-Do-Check-Act/Standardize-Do-Check-Act) w Lean Manufacturing
5 M (Manpower, Machines, Materials, Methods, Measurements) jako narzędzie zarządzania poprawą i utrzymaniem skuteczności procesów produkcyjnych

2. Narzędzia eliminacji strat w obszarze produkcji:

Typologia i omówienie podstawowych Muda - defects:
- oddzielenie błędów i defektów
- przyczyny defektów: defekt procesu a defekt produktu
- poziomy defektu
- wykrywanie defektów – 3 metody wykrywania: Taylora, Shewharta i Shingo
- zasada „zero defektów” Shingo

Eliminacja strat w drodze ciągłego doskonalenia - kaizen:
Systematyczność
Tworzenie łatwo adaptujących się zespołów ludzkich
Pomiar i wartościowanie
Zasada 5 W (5xWhy)
Standaryzacja i unifikacja
Symplifikacja, czyli upraszczanie procesów i procedur
Działania proaktywne – systemy sugestii pracowniczych

3. Zasady konstruowania rozwiązań Poka Yoke:

1. Funkcje regulacyjne („regulatory functions”)
1.1. Metody kontroli / sterowania („control methods”)
1.2. Metody ostrzegania („warning methods”)
2. Funkcje ustawiające („setting functions”)
2.1. Metody kontaktu („contact methods”)
2.2. Metody ustalonej wartości („fixe value methods”)
2.3. Metody koniecznego kroku („motion step methods”) 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

21 - 21 czerwiecPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]