Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis

PROGRAM SZKOLENIA
 
1. Potrzeba identyfikacji przyczyn problemów, pojęcie przyczyny źródłowej (pierwotnej)
 
2. Działania korekcyjne, korygujące i  zapobiegawcze
 
3. Praca zespołowa w rozwiązywaniu problemów
 
4. Sformułowanie problemu w postaci „SMART” i za pomocą 5W2H
 
5. Narzędzia wspomagające analizę przyczyn problemu:
  •  metoda 5 Why
  •  burza mózgów
  •  histogram, wykres rozrzutu, wykres ramka-wąsy (box-plot)
  •  prawidłowa analiza wykresów kontrolnych
  •  wykres Ishikawy
  •  zasada Pareto
  •  analiza historii problemu (co i kiedy zmieniono i kiedy wystąpił problem)
  •  mapowanie procesów
  •  FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad)
6. Identyfikacja przyczyn źródłowych i walidacja rozwiązań metodami Planowania Eksperymentów (DOE – Design of Experiments)
 
7. Przegląd narzędzi wspomagających generowanie i wybór rozwiązania (m.in. Poka-Yoke, Andon, 5S, elementy Six Sigma i Lean Manufacturing)
 
Ćwiczenia w grupach – analizy przypadków.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

06 - 06 czerwiecKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]