APQP >>

ZAKRES  SZKOLENIA
Wdrażanie nowych projektów według metodyki APQP
 
PROFIL UCZESTNIKÓW
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, liderów oraz członków zespołów zajmujących się planowaniem jakości wyrobu
 
CEL SZKOLENIA
    Zapoznanie uczestników z metodologią zaawansowanego planowania jakości (APQP)
    Prezentacja wytycznych dla procedury APQP w systemie zarządzania jakością
    Poznanie narzędzi służących do udokumentowania spełnienia wymagań zawartych w APQP
 
PROGRAM  SZKOLENIA
 
Informacje wstępne
Wprowadzenie do specyfiki branży motoryzacyjnej
Podstawy planowania jakości nowych produktów
 
Etapy procesu APQP
Organizowanie zespołu
Zasady komunikowania się
Planowanie
Projektowanie i rozwój produktu
Projektowanie i opracowanie procesu
Zatwierdzenie produktu i procesu
Ocena zwrotna i działania korygujące
 
Obieg dokumentacji
Kolejność przygotowywania dokumentów
Plan kontroli
Związki pomiędzy dokumentami
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA 
2 DNI, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]