APQP+PPAP>>

PRZEDMIOT SZKOLENIA:
 
Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP wraz z zasadami współpracy Klient – Dostawcy wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej.
Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). Zasady współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). Specyficzne wymagania klientów branży motoryzacyjnej (CSR – Customer Specific Requirements). Metodologia APQP jest z powodzeniem coraz powszechniej stosowana także w innych branżach.
 
GRUPA DOCELOWA
 
Szkolenie zostało zaprojektowane dla:
 
 • Kierowników projektów
 • Przedstawiciele klientów
 • Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
 • Kierowników działów – właścicieli procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej
 • Konstruktorów i technologów
 • Pracowników działu jakości
 • Audytorów wewnętrznych i audytorów dostawców (pierwszej i drugiej strony)
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
 
 • sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z nowoczesnymi zasadami wg światowych standardów
 • poznania wymaganych technik i narzędzi
 • właściwej identyfikacji potrzeb i wymagań klienta przy wdrażaniu nowych projektów
 • poznania zasad kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów jak i usług – zgodnie z zasadami APQP oraz zatwierdzania PPAP
 • sporządzania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP
 • przygotowania do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej
 
 PROGRAM SZKOLENIA:
 
1. Podstawowe zasady systemu zarządzania produkcją w branży motoryzacyjnej
2. Źródła wymagań: normy, specyfikacje, podręczniki IATF, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów - głównych firm motoryzacyjnych)
3. Ideologia APQP - zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:
 • planowanie projektu
 • projektowanie wyrobu
 • projektowanie procesu
 • projektowanie i produkcja narzędzi
 • walidacja produktu i procesu
 • produkcja i sprzężenie zwrotne
 • listy kontrolne stosowane na poszczególnych etapach APQP
4. Typowe techniki, narzędzia i dokumenty:
 • Biznes Plan i kontrakt z Klientem
 • Harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy, walidacje APQP i procesów
 • FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków (dla konstrukcji produktów i procesów produkcyjnych)
 • Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout)
 • Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL
 • MSA - Analiza Systemów Pomiarowych, R&R- analiza powtarzalności i odtwarzalności dla sprzętu pomiarowego i sprawdzianów
 • Wymagania dotyczące kwalifikacji personelu
 • Instrukcje pracownicze
 • Capability Study - badanie zdolności procesów
 • R@R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej
 • Nadzorowanie produkcji seryjnej – reklamacje, techniki 8D, przegląd zwrotów reklamacyjnych i RCA  (Root Cause Analysis).
5. Wymagania norm i standardów ISO 9001, TS 16 949, QS 9000 odnośnie zatwierdzania  części do produkcji seryjnej 
6. Wymagania podręcznika PPAP
7. Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP
 •  przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości
8. Dokumentacja PPAP
 • Appearance Approval Report – raport zatwierdzenia wyglądu 
 • Dimensional Report – raport wymiarowy 
 • Material Test Report – raport kontroli materiałów
 • Performance Report – raport wykonania
9. Przedłożenie do klienta – poziomy dowodów
10. Nadanie statusu PPAP przez Klienta 
11. Gwarancja Przedłożonej Części - Part Submission Warrant

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

10 - 11 październikPOZNAŃ

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]