DFMEA Design FMEA>>

PRZEDMIOT SZKOLENIA
Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad konstrukcji wyrobu (Design Failure Mode and Effects Analysis – DFMEA) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008. Organizacja analizy. Przygotowanie do FMEA – analiza funkcjonalna i dekompozycja systemu. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze. Skale ocen zagrożeń. Planowanie i ocena działań doskonalących, strategie doskonalenia.
 
 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA
  • zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na aktywne i skuteczne uczestnictwo w sesjach DFMEA
  • uzyskanie podstawowych umiejętności w zakresie wykonywania analizy funkcjonalnej wyrobu/systemu
  • uzyskanie wiedzy istotnie ułatwiającej organizację i moderowanie spotkań zespołu DFMEA
  • poznanie możliwości analizy wyników FMEA w celu określania i hierarchizacji obszarów zagrożeń / poprawy jakości wg innych kryteriów niż WPR (RPN)
  • możliwość wyeliminowania błędnych przyzwyczajeń osłabiających skuteczność wykonywanych analiz DFMEA
  • możliwość zapoznania się z podejściem do FMEA prezentowanym przez Uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Cele metody, korzyści i przeszkody, organizacja analizy FMEA, skład i rola zespołu
2. FMEA jako metoda analizy ryzyka i narzędzie ciągłego doskonalenia
3. Porównanie: analiza FMEA dla konstrukcji (DFMEA) / systemu (SFMEA) / procesu (PFMEA) / maszyny (MFMEA),
4. Dane wejściowe do DFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami           systemu oraz funkcji, dane o problemach (wykres Pareto-Lorenza)
5. Formułowanie wad, przyczyn i skutków wad, określanie krytyczności wady i charakterystyk specjalnych, identyfikacja bieżących środków     typu prewencja i detekcja
6. Identyfikacja przyczyn – zastosowanie narzędzi pomocniczych: analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why
7. Interpretacja i dobór współczynników Znaczenia (Severity), Częstości (Occurrence), Wykrywalności (Detection)
8. Wskaźnik Poziomu Ryzyka - WPR (Risk Priority Number - RPN)
9. Dane wyjściowe FMEA: raportowanie z arkusza FMEA, prezentacja graficzna wyników analizy, wnioskowanie nt. obszarów poprawy             jakości, planowanie, realizacja i ocena działań zapobiegawczych,
10. Warianty formularzy do prowadzenia analiz DFMEA
11. Analiza FMEA dla tematu zdefiniowanego przez uczestników
12. Analiza DFMEA dla stanu bieżącego konstrukcji – identyfikacja możliwych wad, skutków, przyczyn (diagram Ishikawy, 5Why).
13. Doskonalenie wyrobu/systemu – ocena stanu zagrożeń, określenie priorytetów dot. redukcji ryzyka (ranking zagrożeń, macierz ryzyk) 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

16 - 17 majKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1390.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1290.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]