Effective problem solving - Metoda 8D,ISHIKAWA, 5WHY

PRZEDMIOT SZKOLENIA 
 
Przedmiotem szkolenia jest program metodologii rozwiązywania problemu metodą 8D przy zastosowaniu narzędzi takich jak: 5WHY, Diagram przyczynowo – skutkowy ISHIKAWA, Burza Mózgów, Diagram Pareto,  Diagram korelacji, PDCA, Histogram.
 
ZASTOSOWANIE
 
Rozwiązywanie problemów jakościowych jest jedną z podstawowych potrzeb i trudności jaką jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała niezgodność. Jak się bardzo często okazuje zdiagnozowana przyczyna posiada swoją pierwotną przyczynę, a  ta z kolei może posiadać swoją, itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia jest odkrycie przyczyny „najgłębszej”, czyli źródłowej (inaczej: pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Warto zatem zastosować narzędzia, które ułatwią poznanie przyczyny źródłowej oraz zaprojektowanie skutecznych działań ją eliminujących.
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Poznanie uniwersalnych i praktycznych narzędzi, metod jakościowych stosowanych podczas rozwiązywania problemów. Ponadto, dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, że reklamacje są bezcennym źródłem informacji dla organizacji. Zrozumieją wagę poprawnego zdefiniowania problemu jako wstępu do dalszej jego analizy. Trener przedstawi również zasady zarządzania reklamacjami jako elementu doskonalenia systemu organizacji.
 
PROGRAM SZKOLENIA

1.    Wprowadzenie:
 • Definicja problemu
 • Myślenie lateralne
 • Metoda dedukcyjna i indukcyjna
2. Metodologia rozwiązywania problemów 8D
 • Istota metody 8D
 • D0 – Przygotowanie do procesu 8D
 • D1 – Powołanie zespołu 8D
         Zespół i jego rola w rozwiązywaniu problemu
         Komunikacja w zespole
         Rola i odpowiedzialności
 • D2 – Opis problemu
        Jak skutecznie opisać problem
        Analiza jest/ nie jest
        5W 2H
 • D3 – Działania natychmiastowe
 • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej
       Metoda 5 WHY i 3 x 5Why
       Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy
       Burza Mózgów
       Diagram Pareto
       Diagram korelacji
       Histogram
 • D5 – Planowane działania naprawcze
 • D6 – Wdrożone działania naprawcze
       Plan-Do-Check-Act
 • D7 – Zabezpieczenie przed ponownym wystąpieniem problemu
 • D8 –   Podziękowania i uznania dla zespołu 8D
  3. Lessons Learned
  4. Przykłady praktycznego zastosowania metod i narzędzi

 
METODYKA SZKOLENIA
 • wykład
 • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja)
 • studium przypadku (case studies) - analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]