FMEA - Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad>>

CEL SZKOLENIA
 •  Rozpoznanie i oszacowanie potencjalnych usterek wyrobu / procesu i jej skutków
 •  Identyfikację czynności, które mogłyby wyeliminować lub zmniejszyć szansę wystąpienia usterki
 •  Rozpoznanie wymagań produkcji i montażu
 •  Zmniejszenie ryzyka wystąpienia usterek
 •  Ocena wpływu ewentualnej wady na Klienta
 •  Udokumentowanie tego procesu
Szkolenie przeznaczone jest dla osób biorących czynny udział w pracach zespołu ds. prowadzenia analizy PFMEA
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
 •  Rozwój umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 •  Umiejętność wykorzystywania narzędzi FMEA
 •  Zespołowego rozwiązywania potencjalnych problemów
PROGRAM SZKOLENIA

FMEA – Warsztaty i wykładnia wymagań
 1.  Zakres stosowania – spodziewane efekty
 2.  Cztery główne aspekty FMEA
 3.  Wdrażanie FMEA
 4.  Kolejność analizy FMEA
 5.  FMEA – PDCA – przebieg
 6.  Stosowanie schematów blokowych procesu + przykłady
 7.  Zapobieganie/ działania korygujące i zapobiegawcze
 8.  FMEA jako system analizy ryzyka
 9.  FMEA procesu
 10.  Nowe wymagania w ”funkcji procesu”
 11.  Analiza możliwości powstania błędów
 12.  Nadmierna ilość potencjalnych błędów - wskazanie na niewłaściwie określone wymagania
 13.  Szacowanie potencjalnych skutków błędów - uniemożliwienie następnej operacji STOP
 14.  Użytkownik - Proces produkcji (najgorszy przypadek)
 15.  Wyłączenie stosowania SPC jako Detekcji
 16.  Wyższa skuteczność dla detekcji stanowiskowej
 17.  Stosowanie progów LPR dla zalecanych działań. Koszty nie prowadzenia FMEA
 18.  Priorytet dla błędów o wysokich wagach
 19. Część warsztatowa
 • praca z Flow Charts
 • aktualizacja lub budowanie - tworzenie FMEA w zespole

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

11 - 12 wrzesieńWarszawa

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]