LFMEA - analiza przyczyn i skutków wad procesu logistycznego>>

Profil uczestnika
Adresatem szkolenia są organizacje działy logistyki organizacji produkcyjnych z branży obróbki metali, produkcji maszyn i narzędzi, w szczególności dostawcy dla branży automotive. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej liniowego i średniego szczebla, w obrębie funkcji logistyki.
 
Zakres szkolenia
 • Warsztaty związane z prowadzeniem analizy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) tj. postaci błędów i ich skutków dla procesów logistycznych.
 • Tworzenie i stosowanie Control Plans. Wytyczne branży motoryzacyjnej związane z „Control Plans” wg APQP oraz ISO/TS 16949.
 • Szkolenie bazuje na przykładach i ćwiczeniach dotyczących procesów z organizacji Uczestników - ich produktem jest częściowa analiza FMEA operacji w procesach logistycznych Uczestników oraz oparte o nie Control Plans.
 
Cele szkolenia
 • Umiejętność praktycznego zastosowania analizy FMEA i przygotowania Control Plans dla procesów logistycznych we własnej organizacji,
 • Zdolność rozpoznawania potencjalnych słabych punktów w procesach logistycznych oraz szacowanie ryzyka z nimi związanego,
 • Rozwój umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • Zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne opracowywanie praktycznej i zgodnej z wymaganiami  dokumentacji dotyczącej procesów logistycznych.

Korzyści ze szkolenia
 • Zmniejszenie liczby błędów popełnianych w procesach logistycznych,
 • Poprawa efektywności kosztowej i produktywności zasobów w obszarze logistyki,
 • Przygotowanie dokumentacji procesu logistycznego i Logistics FMEA dla potrzeb audytów Klienta.

Program szkolenia


1. Istota i cele prowadzenia analizy Logistics FMEA
 • Miejsce analizy FMEA w procesie PPAP
 • Poziomy analizy – DFMEA i PFMEA (różnice w sposobie opisywania postaci błędów i ich skutków)

2. Organizacja zespołu dla potrzeb analizy Logistics FMEA
 • Niezbędne zasoby
 • Reprezentowane obszary funkcjonalne i kompetencje
 • Organizacja pracy zespołu

3. Proces tworzenia Logistics FMEA
 • Wejścia do procesu: flow-charts procesu logistycznego, analiza operacji, definicja zakresu

4. Narzędzia pomocnicze do prowadzeniu analizy
 • Narzędzia mapowania procesów – BPMN,
 • Diagram Ishikawy
 • 5Why
 • Diagram Żółwia
 • Wybrane narzędzia SPC

5. Tworzenie Logistics FMEA dla wybranych operacji rzeczywistego procesu logistycznego Uczestników - ćwiczenia Logistics FMEA
 • Definiowanie Funkcji realizowanych przez operacje w procesie logistycznym,
 • Formułowanie różnych postaci błędów – Failure Modes,
 • Określanie skutków postaci błędów dla Klienta - Severity,
 • Analiza bezpośrednich przyczyn postaci błędów i prawdopodobieństwa ich wystąpienia – Occurence,
 • Analiza sposobów wykrywania przyczyn postaci błędów – Detection,
 • Obliczanie Liczby Priorytetu Ryzyka RPN (Risk Priority Number),
 • Dedykowanie działań korygujących CA do postaci błędów o wysokim RPN – tworzenie programów działań korygujących.

6. Tworzenie Control Plans
 • Cel Control Plan
 • Wytyczne opracowywania Control Plan zawarte w podręczniku APQP
 • Powiązanie Control Plan z analizą Logistics FMEA, stosowanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC
 
Ćwiczenia
 • Opracowanie flow-chart procesu logistycznego i dekompozycja operacji logistycznych,
 • Przeprowadzenie analizy Logistics FMEA dla wybranych operacji procesu logistycznego,
 • Opracowanie Control Plan dla wybranych operacji procesu logistycznego.
 
 
Szkolenie trwać będzie 1 dzień - 8 godzin szkoleniowych

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

20 - 20 majWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]