PDCA Metoda rozwiązywania problemów >>

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do praktycznego stosowania technik rozwiązywania problemów
w modelu PDCA. Wśród prezentowanych technik znajdują się:
 • Techniki kreatywności – „burza mózgów”, „burza pytań”, „kruszenie przedmiotu”
 • Technika RCA 5Why
 • Technika Ishikawy – cause&effect
 • Metoda Pareto i analiza ABC
 • Techniki diagramowe SPC

CELE SZKOLENIA
 • Przygotowanie do uczestnictwa w Zespole ds. Rozwiązywania Problemów
 • Poznanie efektywnych narzędzi rozwiązywania problemów (jak 5Why, Root Cause Analysei inne) oraz sposobów ich wykorzystania w ramach modelu PDCA, dla powtarzających się problemów
 • Zdobycie umiejętności trwałego usuwania powtarzających się problemów przy pomocy, opartego na modelu PDCA, 8 etapowego procesu rozwiązywania problemów „lean problem solving”


PROGRAM SZKOLENIA

PROCESOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ – SPRAWNOŚĆ PROCESÓW
 • Mapowanie procesów z wykorzystaniem metod BPMN, VSM i SIPOC
 • eliminowanie wariacji i poprawa wydolności (capability) procesów produkcyjnych (mapowanie procesów metodą SIPOC, model PDCA, metoda DMAIC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC, diagramy Pareto i Ishikawy, metoda FMEA)
 • TOC - podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacjii kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks”

PODSTAWOWE NARZĘDZIA I TECHNIKI KWANTYFIKOWANEGO DEFINIOWANIA PROBLEMÓW (TECHNIKI DIAGRAMOWE)
 • 7 narzędzi analizy - arkusze kontrolne, diagramy przepływowe, grafy, histogramy, diagramy Pareto, diagramy przyczynowo-skutkowe, listy kontrolne
 • Narzędzia „visual management” w sterowaniu procesami - metoda A3 rozwiązywania problemów
 • Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia indywidualne – warsztaty, symulacje, mini-wykład

ETAPOWY PROCES „LEAN PROBLEM SOLVING”

Model PDCA w konstrukcji procesu – powiązanie etapów procesu z elementami Plan-Do-Check-Act modelu

Definicja problemu
 • Techniki identyfikacji i oceny symptomów
 • Identyfikowanie symptomów problemu
 • Stworzenie listy kontrolnej symptomów
 • Deklaracja problemu
 • Diagramy przepływowe procesów, diagramy powiązań i przypisania,
 • Technika „bazy informacyjnej” – „what is?” vs. „what isn’t?”
 • Charakterystyka problemu

Dekompozycja problemu

Ustalenie celu działań korygujących
 • Ustalenie zakresu działań korygujących
 • Wybór i weryfikacja działań korygujących
 • Walidacja działań korygujących

Analiza przyczyny źródłowej RCA (Root Cause Analyse)
 • Lejek RCA
 • Stosowanie technik kreatywności w identyfikowaniu RC
 • Stosowanie diagramu Ishikawy – cause&effect
 • Wyjaśnianie Root Cause - technika 5Why

Wybór działań korygujących CA
 • Wybór kryteriów akceptacji
 • Charakterystyka i ocena ryzyka / FMEA

Przegląd działań korygujących CA
 • Obiektywizowanie wyboru działań korygujących
 • Wybór punktów kontrolnych dla potwierdzenia wyników
 • Weryfikacja działań korygujących

Potwierdzenie wyników i skuteczność systemowa
 • Wybór kryteriów walidacji
 • Projektowanie list kontrolnych dla walidacji CA

Standaryzacja i podtrzymanie efektów działań korygujących CA – przekształcenie w działania prewencyjne PA
 • Audyt wystąpienia problemu dla podobnych produktów i procesów
 • Profilaktyka systemowa
 • Zestandaryzowana praca i praktyka
 • Aktualizacja procedur i polityk

Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia indywidualne – warsztaty, symulacje, mini-wykład

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

03 - 04 czerwiecWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]