PFMEA - zarządzanie ryzykiem - praktyczne podejście wg AIAG

CELE SZKOLENIA
Celem warsztatu jest wytłumaczeniu konceptu PFMEA wg AIAG 4th edtion.i praktyczne zastosowanie tego narzędzia. Zwrócimy uwagę na wydobycie niezbędnych danych wspomagających proces decyzyjny w przypadku potencjalnych inwestycji w danym procesie.
Celem warsztatu jest pozyskanie przez uczestników wiedzy jak praktycznie i proaktywnie działać z PFMEA  aby to narzędzie było wartością dodaną dla organizacji, a nie tylko elementem który istnieje jako wgląd przy PPAP czy przy przeglądaniu reklamacji.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, pracowników  operacyjnych oraz pracowników działów jakości. Szkolenie głownie dla osób z działów zajmujących się  wspólnym tworzeniem lub przeglądami PFMEA. Maksymalna grupa 10 osób
 
METODYKA SZKOLENIA
 • Prezentacja
 • Ćwiczenie PFMEA – wybranie realnego problemy z bieżącego lub nowego procesu i wspólna analiza
 • Zadanie Domowe
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • Podstawy PFMEA I zastosowania PFMEA w praktyce
 • Właściwej metodologii i podejścia do wypełniania dokumentu
 • Alternatywne metody oceniania ryzyka do RPN 
 • Usprawnienia  i lepszej efektowności użycia PFMEA w organizacji
 • Właściwej oceny wagi występowalności  i wykrywalności danego problemu
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
1. Dyskusja na temat PFMEA
 • Dlaczego skupiamy się na PFMEA ( Zalety dla dostawcy I klienta)
 • Podstawy PFMEA (Narzędzia i dane używane przy pracy z PFMEA, Typy PFMEA, skutki braku planowania jakości
 • Kiedy i jak aktualizować PFMEA 
 • Co znaczy część OK?
 • RPN i Metody oceny ryzyka
 • Praktyczne przykłady 
2. Przeglądniecie i zrozumienie wybranego przez klienta kroku procesu – najlepiej proces montażu lub gdzie jest ingerencja operatora raczej nie wchodzimy w procesy automatyczne

3. Warsztat – tworzenie PFMEA - wypisanie wymagań dla procesu i potencjalnych wad. Analiza wybranych tematów wg przedstawionej teorii z części pierwszej, burza mózgów

4. Podsumowanie i Zadanie domowe  - dosłanie 2 ustalonych tematów wg przedstawionej metodologii w formie prezentacji.
       
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

18 - 18 lutyŁódź

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]