PPAP - Proces zatwierdzania części do produkcji>>

CEL SZKOLENIA:
 
Celem PPAP jest ustalenie czy wszystkie wymagane przez klienta dane projektowe oraz wymagania specyfikacji są właściwie zrozumiane przez dostawcę oraz czy aktualnie funkcjonujące procesy mają potencjał wytwarzać wyroby spełniające wymagania jakościowe w odpowiedniej wielkości produkcji.
Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat stosowania w organizacji zasad zatwierdzania części do produkcji.
 
GRUPA DOCELOWA:
 
Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, pracowników  operacyjnych oraz pracowników działów jakości.
 
Metodyka szkolenia:
 •   wykład
 •   ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja)
 •   studium przypadku (case studies)
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
 
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
 
 • zastosowania podejścia PPAP
 • definiowania i spełniania wymagań dla poziomów zatwierdzania
 • metod i narzędzi zatwierdzania części
 • narzędzi statystycznych stosowanych do procesu zatwierdzania części
 • zasad powiadamiania klienta o zmianach
 • wiedza pozyskana w trakcie szkolenia pozwoli na skuteczne wdrożenie PPAP w organizacji
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 
1. Wymagania norm i standardów ISO 9001, TS 16 949, QS 9000 odnośnie zatwierdzania  części do produkcji seryjnej
2. Wymagania podręcznika PPAP
 • geneza, założenia, klient – dostawca
 • zakres standardu
 • poziomy i statusy zatwierdzeń
 • PPAP jego wymagania do procesu
3. Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości.
4. Typowe i opcjonalne składniki PPAP i ich zależność od procesu produkcyjnego 
 •  Zapisy z projektu
 •  DFMEA
 •  PFMEA
 •  Diagram przepływu procesu 
 •  Plan Kontroli 
 •  Analiza systemu pomiarowego MSA 
 •  Wyniki badań materiałów i osiągów 
 •  Dokumentacja kwalifikująca laboratoria 
 •  Wyniki pomiarów 
 •  Wstępne badanie procesu - Capability Study
5. Interpretacja kluczowych składników PPAP: FMEA, MSA, Capability Study na bazie wymagań ISO/TS 16949, podręczników IATF
6. Appearance Approval Report – raport zatwierdzenia wyglądu 
7. Dimensional Report – raport wymiarowy
8. Material Test Report – raport kontroli materiałów
9. Performance Report – raport wykonania
10. Zasady oceny klienta i wymagania wobec przedłożenia
11. Przedłożenie do klienta – poziomy dowodów
 •  poziomy przedłożenia
 •  wymagania dotyczące przedłożenia – Tabela PPAP
12. Nadanie statusu PPAP przez klienta 
 •  zasady nadania statusu – zapewnienia składane przez organizacje 
 •  zatwierdzony 
 •  zatwierdzony czasowo
 •  odrzucony
13. Próbka wzorcowa/Części wzorcowe z produkcji
14. Gwarancja Przedłożonej Części - Part Submission Warrant
 •  cel formułowania PSW
 •  kiedy składamy PSW
 •  odpowiedzialność za PSW
15. Przechowywanie zapisów
16. Wymagania dotyczące aktualizacji dokumentacji przedłożenia w przypadku zmian procesów i zasady powiadamiania Klienta
17. CSR - Specyficzne wymagania Klienta – podejście do procesu PPAP
18. Przykładowa dokumentacja oraz procedura zarządzania PPAP
19. Komunikacja pomiędzy Klientem a dostawcą w ramach PPAP

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]