Raporty 8D >>

CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z metodą 8D i jej praktycznym wykorzystaniem w działalności organizacji w celu rozwiązywania problemów

KORZYŚCI
 • Uzyskanie umiejętności skutecznego prowadzenia analiz przyczynowo-skutkowych w celu rozwiązywania problemów
 • Poznanie metody pozwalającej na radykalne obniżenie kosztów (złej) jakości
 • Poznanie zasad oceny 8D w celu weryfikacji skuteczności przeprowadzonych działań i określenia ewentualnego potencjału poprawy jakości w procesach produkcyjnych (strategie doskonalenia)
 • Możliwość zapoznania się z podejściem do G8D prezentowanym przez uczestników z różnych firm produkcyjnych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń

PROFIL UCZESTNIKÓW
 • Pracownicy/ kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostawców
 • Pracownicy działu reklamacji
 • Osoby zajmujące się analizami jakościowymi
 • Pracownicy laboratoriów pomiarowych

PROGRAM  SZKOLENIA

Oczekiwania w stosunku do jakości produktu – trwałość i niezawodność

Idea 8D – definicja, zalety, znaczenie i zastosowanie metody G8D jako narzędzia w Problem Solving

Schemat procesu - proces 8D w pigułce

Formularz raportu 8D i wykaz poszczególnych etapów

Opis etapów D1-D8 - główne zasady postępowania
 • D1: Powołanie zespołu interdyscyplinarnego
 • D2: Opis problemu
 • D3: Wprowadzenie i kontrola działań natychmiastowych
 • D4: Wykrycie i analiza przyczyn
 • D5: Wybór i weryfikacja stałych działań naprawczych i korygujących
 • D6: Wprowadzenie i zatwierdzanie stałych działań korygujących
 • D7: Działania zapobiegawcze
 • D8: Ocena i zamknięcie 8D / Lessons Learned
Wykrycie i analiza przyczyn błędu

Siedem narzędzi jakościowych do wykrywania przyczyny błędu

Omówienie wybranych narzędzi jakościowych
 • Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy
 • Analiza 5 x „dlaczego” (5 Why)
Kryteria oceny jakości dostaw - wskaźnik ppm

Ocena raportu 8D – kryteria oceny i przykłady
 
WARSZTATY
 • Tworzenie raportu 8D na wybranych przykładach z zastosowaniem narzędzi do identyfikacji przyczyn(y) źródłowej(ych) błędu
 • Ocena raportu 8D według wybranych kryteriów
 • Omówienie zalet G8D oraz wskazanie potencjalnych ograniczeń
PODSUMOWANIE
 • Dyskusja, pytania i odpowiedzi, wymiana doświadczeń
 • Ocena szkolenia

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

21 - 22 lutyPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]