SPC + MSA

CEL SZKOLENIA
 
Zapewnienie lepszego zrozumienia źródeł zmienności wpływających na wyniki pomiarów.
Zapewnienie bieżącej kontroli procesu, zrozumienie zmienności procesu oraz jego osiągów.
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
 •  Umiejętności stosowania technik statystycznego sterowania procesami
 •  Stosowanie wiedzy nt. potrzeby stosowania kart kontroli procesu
 •  Prowadzenie analizy zdolności procesu
 •  Ocena wskaźników procesów
 •  Umiejętność bieżącego sterowania przebiegami procesów produkcyjnych 
PROGRAM SZKOLENIA:
 
Część I - SPC
 
 •  Cel SPC
 •  Co to jest proces
 •  Informacje o osiągach procesu
 •  Oddziaływanie na proces
 •  Oddziaływanie na wyjściu
 •  Rodzaje kart kontrolnych
 •  Krótkoterminowe i długoterminowe wskaźniki zdolności procesu
 •  Zmienność procesu
 •  Wskaźniki zdolności procesów
 •  Przyczyny zmienności procesu
 •  Sterowanie procesem
 •  Analiza kart kontrolnych
 •  Analiza trendów
CZĘŚĆ II - MSA
 
 • Podstawowe pojęcia statystyczne związane z MSA
 • Charakterystyka pomiarów
 • Źródła błędów pomiarowych
 • Wzorcowanie i kalibracja, spójność pomiarowa
 • Zmienność, liniowość i stabilność w systemach pomiarowych
 • Metodyka wyznaczania zdolności urządzenia pomiarowego Cg i Cgk (Procedura I)
 • Powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego - metoda R&R (Procedura II)
 • Wyznaczanie Cg i Cgk – ćwiczenia praktyczne
 • Analiza R&R dla danych ciągłych – ćwiczenia praktyczne
 • Błędy I i II rodzaju
 • Rodzaje atrybutowych analiz R&R
 • Analiza R&R dla danych atrybutowych metodą analityczną - omówienie i ćwiczenia
 • Analiza R&R dla danych atrybutowych metodą wykrywania sygnału - omówienie i ćwiczenia
 • Analiza R&R dla danych atrybutowych metodą wyznaczania współczynnika kappa - omówienie i ćwiczenia
 • Wykres zdolności sprawdzianu (GPC – Gauge Performance Curve)
 • Interpretacja wyników analiz pod kątem identyfikacji przyczyn błędów i doskonalenia kontroli

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

03 - 04 lipiecSandomierz

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1390.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1290.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]