Zarządzanie reklamacjami - analiza przyczyn i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych>>

PRZEDMIOT SZKOLENIA
Każda organizacja, która sprzedaje swoje produkty czy usługi, jest narażona na otrzymywanie reklamacji. Niezadowolenie klienta w pierwszym odczuciu ma charakter negatywny, ale poprzez odpowiednie zarządzanie procesem reklamacyjnym jesteśmy w stanie wydobyć z każdej reklamacji wiele korzyści i pozytywnych informacji. Właściwie zarządzany proces reklamacyjny powinien usprawniać procesy jakościowe oraz produkcyjne w organizacji.
 
Proponowane przez nas szkolenie ma na celu usprawnienie procesu zarządzania reklamacjami, ulepszenie procesu związanego z rozpatrywaniem reklamacji oraz poprawną identyfikację podstawowych przyczyn ich wystąpienia. Omawiane są typowe metody rozwiązywania problemów i dochodzenia do przyczyn niezgodności.
 
GRUPA DOCELOWA
 • Szefowie projektów
 • Pełnomocnicy d/s systemów zarządzania, osoby odpowiedzialne za jakość, specjaliści d/s jakości
 • Osoby odpowiedzialne za współpracę z Klientami w zakresie obsługi reklamacji
 • Audytorzy wewnętrzni, uczestnicy audytów II strony 
METODYKA SZKOLENIA 
 • wykład
 • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja)
 • studium przypadku (case studies) 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie
 • identyfikacji przyczyn powstałych reklamacji
 • zasady orientacji na potrzeby klienta w procesie zarządzania reklamacjami
 • metod efektywnego rozwiązywania problemów jakościowych będących przyczyną powstania reklamacji
PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do analizy przyczyn reklamacji
 • opis Klienta, konkretyzacja opisu
 • ustalenie przyczyn reklamacji
 • ustalenie miejsca i  sprawcy reklamacji
 • ustalenie słabych punktów w systemie kontroli
2. Analiza reklamacji w przedsiębiorstwie
 • analiza danych statystycznych
 • analiza Pareto –Lorenza (TOP20) reklamacji
 • narzędzia ułatwiające dyskusję w zespole (Burza mózgów, Metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono)
3. Kategorie przyczyn
 • przegląd kategorii przyczyn (metoda, maszyna, materiał, człowiek, zarządzanie, środowisko, pomiar, finanse)
 • systematyczne/przypadkowe błędy
 • błędy spowodowane w firmie
 • błędy spowodowane u dostawcy
 • błędy spowodowane u klienta (nieautoryzowana reklamacja)
4. Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy (Fishbone Diagram)
 
5. Metodyka G8D jako przewodnik w procesie rozwiązywania problemów
 • dokumentowanie procesu analizy reklamacji
 • proces G8D
6. Metoda 5Why
 
7. Metoda ABCD Suzuki
 
8. Opracowywanie trwałych działań korygujących
 • definiowanie priorytetów
 • wdrożenie i walidacja trwałych działań korygujących
 • zapobieganie ponownemu pojawieniu się problemu
9. Proces postępowania z reklamacjami
 • reklamacja inwestycją oraz źródłem informacji o firmie, jej produktach i usługach
 • budowanie organizacji „uczącej się”

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

24 - 25 styczeńKatowice
20 - 21 lutyPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]