COACHING W PRACY MANAGERA - JAK SKUTECZNIE ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW: szkolenie w formie zamkniętej

COACHING W PRACY MANAGERA
- JAK SKUTECZNIE ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW

szkolenie w formie zamkniętej

SZKOLENIE PROWADZI
Dyplomowany trener biznesu – praktyk z 20 letnim stażem.
Specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych:
ARTUR RAK"Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem."
- John D. Rockefeller

OPIS SZKOLENIA
   

Liczne badania oraz trendy rynku wskazują, że coaching jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników. Menedżer zaś, powinien umieć stosować narzędzia za pomocą których, stanie się lepszym liderem. Może tego dokonać osobiście angażując się w praktyczną pomoc swoim podwładnym. Szczególnie ważne okazuje się, aby manager budził zaufanie właśnie w zakresie swojego doświadczenia i dotychczasowej skuteczności. Coaching zatem idealnie wpisuje się w ten aspekt aktywności managerskiej.

CEL SZKOLENIA


To szkolenie ma na celu nauczyć menadżerów takiego zarządzania, by swoim zachowaniem przyczyniali się do rozwoju pracownika w wybranym przez nich kierunku.

ADRESACI SZKOLENIA


•    Kadra kierownicza
•    Osoby zajmujące się rozwojem
•    Pracownicy HR

KORZYŚCI:

Podczas szkolenia:
Poznasz zasady i metody prowadzenia coachingu;
Udoskonalisz umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych, w tym: zawiązywania kontraktu, budowania relacji z osobą coachowaną, rozmowa o obszarach rozwojowych, udzielanie informacji zwrotnej, wspólne szukanie rozwiązań i ustalanie celów rozwojowych.
A ponadto po szkoleniu nabędziesz:
•    cierpliwość i wyrozumiałość wobec innych
•    autentyzm w relacjach międzyludzkich
•    zdolność obserwowania ludzkich zachowań
•    trzeźwość myślenia i trafność wyciągania wniosków
•    umiejętność okazywania ciepła i współczucia
•    rzeczywisty szacunek i podziw dla innych
•    miłe usposobienie i umiejętność łagodzenia napięć

METODOLOGIA


W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu z są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach

PROGRAM 2 DNI
DZIEŃ 1

1. Typy osobowości – na podstawie MBTI 

       a. Zrozumienie siebie i innych – kluczem do efektywnego zarządzania
       b. Energie kolorystyczne - charakterystyka
       c. Profil indywidualny
       d. Rozpoznawanie stylów poznawczych
       e. Style zarządzania w oparciu o preferowaną energię
       f. Typy pracowników w oparciu o typy temperamentów
       g. Rozpoznawanie typów pracownika  i dopasowanie zarządzania

2. Analiza transakcyjna w zarządzaniu

       a. Stany „JA”, czyli jak najlepiej poznać siebie i innych.
       b. Transakcje, czyli sztuka komunikowania się z innymi.
       c. Pozycje życiowe, czyli wartość jaką przypisujemy sobie i innym

3. Poziomy neurologiczne Roberta Dilts’a

    a. Szersze spojrzenie na system
    b. Poznanie poziomów neurologicznych R. Diltsa: środowisko, zachowania, umiejętności, przekonania i wartości, misja.
    c. Stworzenie własnej piramidy - czyli szukanie odpowiedzi na pytania: kim jestem i z jakiego powodu robię to, co robię?
    d. Stworzenie i wdrożenie piramidy dla zespołu


DZIEŃ 2

1. Coaching – Czym jest i jak go stosować?

     a. Wybrane techniki coachingowe
     b. Umiejętności słuchania
     c. Umiejętności zadawania pytań
     d. Parafraza
     e. Odzwierciedlenie

2. Modele  coachingowe

     a. Struktura cochingowa według modelu - GROW
     b. Określanie celów.

3. Proces  coachingu

       a. Struktura rozmowy coachingowej
       b. Demonstracja i ćwiczenia  przykładowych rozmów coachingowych

4. Menażer jak coach, coaching jako narządzie zarządzania

      a. Nawyki menadżera utrudniające stosowanie stylu coachingowego
      b. Cechy i umiejętności coacha co sprzyja, co zagraża?
      c. Samoocena
      d. On the Job training

5. Informacja zwrotna jako narzędzie rozwoju

      a. Działanie sprzężenia zwrotnego
      b. Funkcja i cele informacji zwrotnej
      c. Korzyści płynące z informacji zwrotnej
      d. Rodzaje informacji zwrotnej
      e. Kompetencje związane z informacją zwrotną: przekaż, pozyskaj, przyjmij
      f. Zasady przekazywania informacji zwrotnej

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

29 - 30 sierpieńWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

Szkolenie w formie zamkniętej.

Termin oraz lokalizacja szkolenia zostanie ustalona idywidualnie z Klientem.

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]