Rozmowy oceniające i oceny pracownicze - skuteczne sposoby motywowania pracownika i budowanie autorytetu szefa

ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE - SKUTECZNE  SPOSOBY MOTYWOWANIA PRACOWNIKA I BUDOWANIE AUTORYTETU SZEFA

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 16 godzin szkoleniowych

Ocenianie pracowników, podsumowanie wyników pracy, zaangażowania i fachowości to jedno z podstawowych a jednocześnie najtrudniejszych zadań w pracy menedżera wymagające odpowiedzialności i doskonałego przygotowania.
 
Umiejętne ocenianie i prowadzenie rozmów oceniających, zarówno bieżąca informacja zwrotna jak i okresowe oceny miesięczne, kwartalne, półroczne czy roczne, wymagają od menedżerów nabycia wysokich kompetencji, poznania praktycznych narzędzi oceny i wytyczenia transparentnych zasad dostosowanych nie tylko do specyfiki instytucji, ale również wydziału czy nawet zadań wykonywanych przez pracowników.
 
W efekcie rzetelnie przeprowadzonych ocen pracowniczych instytucja zyskuje wiedzę o każdym pracowniku indywidualnie: o jego efektywności, o posiadanych kompetencjach, o mocnych stronach i obszarach wiedzy i umiejętności, które powinny być rozwijane. Wyłania się grono pracowników, które jest najbardziej zaangażowane i pracuje w największym stopniu na realizację celów instytucji ale również ujawnia się grupa pracowników, która opóźnia realizację celów, jest dla reszty kosztowną inwestycją i obciążeniem.
 
Bywa, że najsłabszym elementem całego procesu oceniania jest sposób przeprowadzenia rozmowy oceniającej. Źle przeprowadzona rozmowa może demotywować pracownika, obniżyć wiarygodność szefa a nawet doprowadzić do konfliktu w zespole.
 
Celem szkolenia jest przygotowanie menedżerów do efektywnego i samodzielnego prowadzenia ocen pracowniczych, wyjaśnienie zasad skutecznej oceny pracownika, wskazanie metod i technik oceny, pokazanie jak przy pomocy właściwego oceniania można zmotywować, docenić pracowników, rozwijać ich talent i potencjał.
 
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:
 • Jak wykorzystywać system ocen do budowania motywacji i zaangażowania pracowników?
 • Jakich narzędzi używać podczas oceniania?
 • Jak efektywnie prowadzić trudne rozmowy oceniające?
 • Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej?
 • Jakie błędy popełniane są przez menedżerów w trakcie dokonywania oceny pracowników i prowadzenia rozmów oceniających         i jak je wyeliminować?
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie tworzenia Systemów Okresowych Ocen Pracowniczych
 • Zwiększenie praktycznej wiedzy dotyczącej wprowadzania SOOP
 • Praktyczne umiejętności dotyczące tworzenia arkuszy oceniających
 • Poprawa techniki przeprowadzania prawidłowych rozmów oceniających
 • Poznanie technik przeprowadzania rozmów okresowych osób o różnych typach osobowości


PROGRAM:


ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE – ZŁO KONIECZNE CZY SKUTECZNE NARZĘDZIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW I BUDOWANIA AUTORYTETU SZEFA?
 • Dlaczego warto wprowadzić SOOP – system okresowej oceny pracowników i prowadzić rozmowy oceniające?
 • Czemu służą oceny pracownicze i rozmowy oceniające?
 • Komu i do czego potrzebne są wyniki ocen pracowniczych?
 • Jak wykorzystać efekty rozmowy oceniającej?
 • Jak prawidłowo dokonać oceny pracy i osiągnięć pracowników?
 
METODY, NARZĘDZIA, TECHNIKI OCENY PRACY
 • Wywiady oceniające
 • Porównanie parami
 • Ranking
 • Rejestracja wydarzeń krytycznych, notatki
 • Ocena 360 stopni

SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH W PROCESIE ZARZĄDZANIA PERSONELEM
 • Czym jest system ocen pracowniczych?
 • System ocen pracowniczych jako narzędzie polityki personalnej
 • Cechy dobrego systemu ocen pracowniczych
 • Rola ocen miesięcznych i okresowych
 • Planowanie karier oraz podnoszenie kompetencji pracowników
 • Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem systemu ocen pracowniczych
 • Czynniki kształtujące system ocen pracowniczych

SPECYFIKA ROZMOWY OCENIAJĄCO-MOTYWUJĄCEJ
 • Własne przygotowanie przez kierownika do rozmowy z pracownikiem
 • Cele i funkcje rozmowy oceniającej
 • Funkcja informacyjna i rozwojowa rozmowy oceniającej
 • Struktura i scenariusze rozmowy oceniającej
 • Narzędzia perswazji przydatne podczas rozmowy oceniającej
 • Konstruktywne chwalenie i krytykowanie pracownika
 • Jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi podczas rozmowy?
 • Ustalenie i przekazanie celu oceny pracownika

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ
 • Dokumentacja związana z procesem oceny
 • Omówienie  zasad wypełniania arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika
 • Nauka samodzielnego  wypełniania arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika
 • Skutki  dokonania negatywnej oceny pracownika
 • Procedura odwoławcza

BŁĘDY W OCENIANIU – JAK SIĘ ICH USTRZEC?
 • Mechanizm powstawania błędów pojawiających się podczas oceny
 • Rola pytań stosowanych w rozmowie
 • Najczęstsze błędy w procesie oceniania:
 •  błąd świeżości
 •  błąd kontrastu
 •  efekt halo
 •  efekt czynników ekstremalnych
 •  błąd faworyzowania
 •  błąd zawyżonej oceny
 •  błąd twardej ręki
 •  efekt tendencji centralnej
 •  brak obiektywizmu
 •  generalizowanie
 •  koncentracja na negatywach

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE OCENY I MOTYWOWANIA PRACOWNIKA
 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Jak mówić aby inni słuchali, jak słuchać aby inni mówili
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie
 • Błędy w komunikowaniu się
 • Piramida komunikacji
 • Model komunikacji
 • Słuchanie aktywne
 • Bariery skutecznego słuchania
 • Rozwijanie umiejętności słuchania
 • Feedback pozytywny, negatywny, neutralny i mieszany
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej, rola pytań w rozmowie
 • Skuteczne chwalenie i konstruktywna krytyka – techniki przekazywania pozytywnych i negatywnych informacji

UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE
 • Delegowanie zadań pracownikom
 • ­Jak i kiedy delegować zadania?
 • ­Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • ­Elementy blokujące delegowanie zadań
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • ­Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

ISTOTA ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH W ZARZĄDZANIU
 • ­    Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • ­    Sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego
 • ­    Feedback pozytywny i negatywny
 • ­    Konstruktywne wyrażanie opinii

KOMUNIKACJA ZARZĄDCZA A OSOBOWOŚĆ
 • Pracownicy jako jednostki – psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne
 • Matryce potencjału osobowościowego pracowników: jak definiować na nich podwładnego
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają
 • Rola osobowości w motywowaniu
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole
 • Samospostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Motywowanie pracowników o różnych stylach osobowości

Szkolenie wchodzi w skład cyklu:
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH - CYKL WARSZTATÓW

CYKL 4 SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH
MODUŁ = JEDNO DWUDNIOWE SZKOLENIE

MODUŁ I: PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM -->Program
MODUŁ II: ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE - SKUTECZNE  SPOSOBY MOTYWOWANIA PRACOWNIKA I BUDOWANIE AUTORYTETU SZEFA -->Program
MODUŁ III: PRAWNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA – OD PRZYJĘCIA DO ZWOLNIENIA PRACOWNIKA
MODUŁ IV: ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

SYLWETKA TRENERA

Piotr R.

Trener, coach, konsultant, negocjator i mówca motywacyjny.
Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.
Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation). Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań.
Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights.
Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.
Szkolił między innymi przedstawicieli firm usługowo handlowych:
Alior Bank, Allianz Bank Polska, Accenture Sp. z o.o, Avon Cosmetics Polska, Avon Operations Polska Sp. z o.o., Bank BPH, Banku Spółdzielczy w Nowym Stawie, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium, Browar Okocim S.A., Coca - Cola HBC Polska, Colgate-Palmolive Poland Sp. z. o. o., Cussons, Dr Irena Eris, Eurocash Delikatesy Centrum, Farm Frites Poland SA, FERRING PHARMACEUTICALS B.V., Grupa Żywiec S.A., Henkel, Lug Light Factory, Grupa L'Oréal, Microsoft, NESTLE POLSKA S.A., Operator ARP, Philip Morris Polska S.A., Proctor & Gamble, Renault Polska, ROSSMANN SDP Sp. z o.o., Sandvik Mining and Construction, Tesco Polska Sp. z o.o., TUI Poland Sp z o .o., Unilever Polska SA, Volkswagen Bank Polska.
Szkolił między innymi przedstawicieli takich firm produkcyjnych jak:
3M Poland Sp. z o.o, Alstom Power. Sp. z o. o., Antalis Poland Sp. z o.o, ArcelorMittal Poland S.A.,  Budimex S.A., BP Polska, Bruss Polska, Browar Okocim S.A., British American Tobacco Polska Trading, Ciech S.A., Coca - Cola HBC Polska, Colgate-Palmolive Poland Sp. z. o. o., Cussons, Danfoss Sp. z o.o., Dr Irena Eris, Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Eurocash Delikatesy Centrum, Farm Frites Poland SA, Faurecia Automotive Polska Sp. z o.o., G.EN. GAZ ENERGIA S.A., Grupa Selena FM S.A.,  Grupa Żywiec S.A., Henkel, Hochtief Polska Sp. z o.o., International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., LUG S.A.  Michelin Polska S.A., Microsoft Sp. Z o.o., MICHELIN Polska, NESTLE POLSKA S.A., Perła - Browary Lubelskie S.A., PGNiG S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Philip Morris Polska S.A., Philips Lighting, Proctor & Gamble, Renault Polska, SKF Polska, Siemens, S&T Services Polska, Sandvik Mining and Construction, ThyssenKrupp Xervon Polska, UNIBEP S.A., Węglokoks S.A., VDS Chełm i innych.

Od wielu lat prowadzi również szkolenia przygotowane specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Sądownictwa,  Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urzędy Marszałkowskie i wielu innych.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

27 - 28 czerwiecKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 Przy zgłoszeniu na szkolenie powyżej 4 osób, koszt szkolenia od osoby wynosi: 990 PLN netto

Szkolenie wchodzi w skład cyklu:
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH - CYKL WARSZTATÓW
CYKL 4 SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH:
MODUŁ I: PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM -->Program
MODUŁ II: ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE - SKUTECZNE  SPOSOBY MOTYWOWANIA PRACOWNIKA I BUDOWANIE AUTORYTETU SZEFA -->Program
MODUŁ III: PRAWNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA – OD PRZYJĘCIA DO ZWOLNIENIA PRACOWNIKA
MODUŁ IV: ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Koszt całości usługi (zakup 4 szkoleń 2-dniowych) wynosi:
Ilość zgłoszonych osób
(dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/firmy)
1osoba      od 2 do 4 osób   Powyżej 4 osób
Cena
(PLN netto od osoby)
460042003600

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]