Przywództwo i zarządzanie zespołem

PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
 
Szkolenie skierowane jest do menedżerów, kadr wyższych i średnich szczebli zarządzania posiadających doświadczenie w kierowaniu zespołami. Inwestowanie w ludzi to często najbardziej efektywna metoda uzyskiwania wzrostu dochodów firmy. Zarówno badania, jak i praktyka wskazują, że coraz częściej kompetencje zawodowe nie ograniczają się do wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a uzupełnione są o umiejętności psychologiczne. W codziennej pracy menedżera, a zwłaszcza w sytuacjach trudnych, pełnych napięć nabierają one szczególnego znaczenia. W firmie nowoczesnej  posiadanie tych właśnie umiejętności zapewnia osiągnięcie sukcesu zawodowego.

METODOLOGIA SZKOLENIA
 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja moderowana
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról
 • Testy autodiagnostyczne

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

PRZEWODZENIE W ZESPOLE
 • Realizm i odwaga
 • Wolność a odpowiedzialność, czyli nie zakuwaj się sam w kajdany
 • Siła zaangażowania
 • Strategia czy działanie
 • Siła lenistwa
 • Czym jest władza?
 • Paradygmaty sukcesu współczesnego menedżera
 • Role i modele przywódcze
 • Style kierowania
 • Tajemnice i sztuka motywowania

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA
 • Techniki skutecznego porozumiewania się
 • Co zrobić by nas słuchano
 • Komunikacja zarządcza
 • Bariery komunikacyjne
 • Skuteczna komunikacja hierarchiczna

W KIERUNKU DOSKONAŁOŚCI – ZARZĄDZANIE EFEKTAMI PRACY ZESPOŁU
 • Proces zarządzania przez efekty – standardy efektywności
 • Cele, zasady i zakres zarządzania przez efekty
 • Poziomy zarządzania wynikami pracy – rola wizji, misji i wartości w firmie
 • Zarządzanie wynikami pracy zespołu
 • Zespołowa analiza osiąganych efektów – zasady konstruktywnych spotkań
 • Metody oceny efektywności pracy zespołu – plusy i minusy
 • Powody braku osiągania zadowalających wyników przez zespół

PROCES KOMUNIKACJI W ZESPOLE – CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ W TYM ZAKRESIE?
 • Proces efektywnej komunikacji wewnętrznej w zespole
 • Zasady i uwarunkowania procesu komunikacji
 • Własne style wpływu werbalnego i pozawerbalnego na efektywną pracę zespołu
 • Najczęstsze błędy w procesie komunikacji – na podstawie doświadczeń praktyków oraz własnych obserwacji
 • Bariery w procesie komunikacji
 • Zagrożenia i konsekwencje barier komunikacyjnych oraz metody ich niwelowania
 • Skuteczne sposoby reakcji na powstające w zespole bariery komunikacyjne
 • Sztuka oceny pracownika

UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE
 • Delegowanie zadań pracownikom
 • Jak i kiedy delegować zadania?
 • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • Elementy blokujące delegowanie zadań
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

SKUTECZNE REAGOWANIE, ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ORAZ ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH
 • Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/ kryzysowych
 • Postawy wobec sytuacji konfliktowych
 • Efektywne zachowania lidera w konfliktach
 • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów
 • Techniki moderowania rozmów w sytuacji konfliktu
 • Zarządzanie konfliktowymi współpracownikami
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna)
 • Kontrolowanie uczuć i emocji

SZTUKA SŁOWA MENEDŻER RETOREM
 • Rozmowa w relacji zwierzchnik – podwładny i partnerska
 • Wykorzystanie walorów językowych; tempo, intonacja, siła, akcentowanie
 • Język rozmówcy; jak reagować na gafy, wpadki i przejęzyczenia
 • Sztuka aktywnego słuchania
 • Kiedy prawdomówność oznacza brak taktu?
 • Jak prawić i przyjmować komplementy
   
SZTUKA GESTU – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • Typy uścisków dłoni i ich znaczenie
 • Jak uniknąć gafy – cmok nonsens i gesty kulturowe
 • Znaczenie kontaktu wzrokowego w różnych kręgach i kulturach
 • Gesty i ich znaczenie w innych krajach
  
KREOWANIE WIZERUNKU SKUTECZNEGO SZEFA, TAJNIKI CHARYZMATYCZNEJ RETORYKI
 • Sztuka argumentacji
 • Charyzma, osobowość i kompetencja
 • Postawy i gestykulacja jako emocjonalne sposoby przekazywania treści
 • Kreowanie własnego „teatru komunikacji”
 
SOCJOTECHNIKA CZY SKUTECZNOŚĆ – KOMUNIKACJA W PRZYWÓDZTWIE
 • Techniki skutecznego porozumiewania się
 • Komunikacja zarządcza

WYWIERANIE WPŁYWU W ZARZĄDZANIU ZESPOŁE
 • Podstawowe prawa wywierania wpływu
 • Narzędzia wywierania wpływu na poziomie relacji zespołowych
 • Narzędzia perswazji gdy zawiodą inne narzędzia zarządzania pracownikami

ETYKIETA BIZNESOWA  I SAVOIR VIVRE
 • Zasady pierwszeństwa w kontaktach biznesowych
 • Przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas
 • Etykieta przy stole
 • Wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie

BUDOWA WIZERUNKU BIZNESOWEGO

DRESS CODE - ELEGANCJA W UBIORZE – JAK WYGLĄDAĆ BY NAS SŁUCHANO


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

28 - 29 marzecŁódź

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]