Archiwizacja danych >>

PROGRAM SZKOLENIA

RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI - DOKUMENT ELEKTRONICZNY I PAPIEROWY, PODPIS ELEKTRONICZNY.

KATEGORIE DOKUMENTACJI TWORZONEJ, NAPŁYWAJĄCEJ I SKŁADANEJ W FIRMIE.

DOKUMENTACJA TWORZĄCA AKTA SPRAW I NIE TWORZĄCA AKTA SPRAW.

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W FIRMIE.

WZÓR NORMATYWÓW KANCELARYJNYCH DLA FIRMY-INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ, RZECZOWEGO WYKAZ AKT, INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ.

ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO /SKŁADNICY AKT/.

LOKAL ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO/SKŁADNICY AKT/-WYMOGI TECHNICZNE. PRZEJMOWANIE DOKUMENTACJI DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO/SKŁADNICY AKT/.

PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE ZGROMADZONEJ DOKUMENTACJI ORAZ PROWADZENIE JEJ EWIDENCJI.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI PRZECHOWYWANEJ W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM/SKŁADNICY AKT.

WYCOFYWANIE DOKUMENTACJI ZE STANU ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO/SKŁADNICY AKT.

BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ.

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO.

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ(LISTY PŁAC, KARTY WYNAGRODZEŃ, RAPORTY KASOWE, BILANSE, FAKTURY ITP.).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

01 - 01 lutyWarszawa

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
990
890750

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]