Cash pooling w teorii i praktyce - aspekty księgowe i podatkowe >>

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
 • Poznanie istoty i celów, korzyści  systemu cash poolingu
 • Poznanie praktycznych zasad sporządzania struktur poolingowych
 • Wiedza na temat identyfikowania  możliwych zagrozeń prawnych, księgowych i podatkowych

PROGRAM SZKOLENIA

Cash pooling jako element zarzadzania płynnością w grupie kapitałowej

Przedmiot cash poolingu i cel gospodarczy

Główne modele produktu

Podmioty struktury

Czynności w ramach cash poolingu–zakres i relacje

Świadczenia konsolidacyjne (cash pooling rzeczywisty) – treść, „zwrotność”, mechanizm realizacji, podstawy prawne świadczeń i ich wady i zalety

Ustalanie wyniku saldowania (cash poolingu wirtualny)

Oprocentowanie w cash poolingu

Czynności agenta

Cash pooling transgraniczny

Cash pooling a inne relacje kontraktowe uczestników: umowy handlowe, umowy rachunków bankowych, tzw. umowy finansowe

Cash pooling a wymagania kapitałowe i regulacyjne dla spółek

Cash pooling vs. ład korporacyjny w ramach grupy

Omówienie podstawowych rodzajów umów cash pooling

Cash pooling realny
 • Zwrotny - zwroty środków dokonywane na bazie dziennej
 • Bezzwrotny - zwroty dokonywane na żądanie
Wirtualny cash pooling
 • Rola Banku w umowie cash poolingu
 • Tytuł prawny transferu środków pomiędzy uczestnikami umowy
Pożyczka

Subrogacja
 • Implikacje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Ceny transferowe

Podatek u źródła

Niedostateczna kapitalizacja
 • Podatek od towarów i usług
Wpływ uzyskanych odsetek na współczynnik podatnika

Obowiązki raportowe (faktura VAT, ujęcie odsetek w rejestrze)
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Praktyka organów skarbowych

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

03 - 04 czerwiecWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]