Dokumentacja ceny transferowych >>

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
  • Poznanie zmian w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych obowiązujących od 2017r
  • Poznanie praktycznych przykładów budowania dokumentacji, kalkulacji cen transferowych
  • Wiedza na temat aktualnych przepisów i interpretacji prawa bilansowego i podatkowego w zakresie cen transferowych

PROFIL UCZESTNIKA
Osoby przygotowujące dokumentację cen transferowych, kontrolerzy finansowi, główni księgowi


PROGRAM SZKOLENIA

Obszar prawno podatkowy cen transferowych
(uczestnicy poznają zakres wymagań prawa unijnego oraz krajowego w obszarze cen transferowych)

Powiązania kapitałowe w ustawach podatkowych
(wyjaśnienie powiązań kapitałowych zgodnie z art. 8;9;11 UPDOP, pokazanie istotnych uwarunkowań gospodarczych)

Transakcje o niskich wartościach dodanych
(Uczestnicy poznają przykłady transakcji o niskich wartościach dodanych, w ramach ćwiczenia będą mieli okazje wymienić takie transakcje na przykładzie swoich jednostek)

Ustalanie ceny za usługi (w szczególności – badawczo rozwojowe) sprzedawane lub kupowane od spółek z grupy kapitałowej, aby były zgodne z przepisami podatkowymi, (przykład, ćwiczenie)
(W tym miejscu zostanie wyjaśniona zasada ustalania zakresu usług między podmiotami z uwzględnieniem usług B&R, uczestnicy poznają interpretacje podatkowe w tym zakresie)

Identyfikacja i wycena usług research and development (min. własności intelektualnej)
(na przykładach zostanie omówiona istota usług R&D, metody kalkulacji takich usług, charakterystyka oraz odniesienie do rachunku kosztów w sprawozdaniach finansowych)

Ustalanie cen rynkowych usług zarządu (okresu) ćwiczenia 
(uczestnicy będą mieli okazję wykonać  kalkulację cen usług okresu oraz produktu)

Sporządzanie analizy porównawczej /benchmarkowe  
(zostanie przedstawiony przykład benchmarking study)


Nowa dokumentacja od 2017r  - elementy składowe, zakres odpowiedzialności za jej powstanie w grupie kapitałowej (master, local i domestic file) 
(trener omówi istrotne wymagania ustawodawcy w tym zakresie, skomentuje praktyczne wymagania)

Konstruowanie zasad polityki cen transferowych jako elementu dokumentacji podatkowej
(pokazanie konsekwencji budowania polityki cen transferowych do polityki rachunkowości szczególnie w zakresie spójności rozwiązań grupy kapitałowej)


Przygotowanie i prezentowanie sprawozdań finansowych z uwzględnieniem dokumentacji cen transferowych
(pokazanie powiązania sprawozdania finansowego w zakresie informacji dodatkowej z polityka cen transferowych)

Alokowanie kosztów w poszczególnych metodach ustalania cen transferowych
(pokazanie rozwiązań i możliwości rachunku kosztów pełnych i zmiennych)

Ustalanie kosztu wytworzenia w kalkulacji cen transferowych

Ustalanie dochodu przy zastosowaniu metod
  • zysku transakcyjnego
  • porównywalnej ceny niekontrolowanej
  • ceny odsprzedaży
  • rozsądnej marzy (koszt plus)
Kryterium istotności -  pojęcie transakcji  
(na przykładach trener pokaże jak ustalać progi istotności )

Raportowanie według krajów (country-by-country reporting)
(omówienie nowego wymogu w zależności od wielkości jednostki, przedstawienie przykładu takiego raportu)

Korygowanie  dokumentacji za poprzednie okresy tj. 2016 w dół, po wejściu w życie zakresu CIT z datą  2017 roku


FORMA ZAJĘĆ
Zajęcia mają charakter warsztatowy w przykładami i ćwiczeniami. Na zajęciach również będą omawiane problemy uczestników zgłoszone w trakcie zajęć


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

24 - 25 październikWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]