Controlling i rachunek kosztów w przedsiębiorstwie >>

PROGRAM SZKOLENIASYSTEM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • rachunkowość zarządcza i controlling – funkcje, cele, korzyści i bariery wdrażania
 • organizacja controllingu w przedsiębiorstwie
 • idea decentralizacji
 • umiejscowienie komórki controllingu w strukturze przedsiębiorstwa
 • zadania i kompetencje controllingu
 • proces wdrożenia controllingu
 • ośrodki odpowiedzialności w systemie controllingu
 • istota i systematyka ośrodków odpowiedzialności – ośrodki odpowiedzialności za przychody, koszty, inwestycje i wynik; korzyści przedsiębiorstwa z wyodrębnienia ośrodków odpowiedzialności oraz kryteria ich wyodrębniania
 • mierniki pomiaru efektywności ośrodków odpowiedzialności
 • ustalanie wyników ośrodków odpowiedzialności na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ
 • pojęcie i klasyfikacja kosztów
 • układy ewidencyjne kosztów
 • koszty stałe i zmienne
 • koszty pośrednie i bezpośrednie
 • koszty kontrolowane i niekontrolowane

RACHUNEK KOSZTÓW W RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ
 • klasyfikacja systemów rachunku kosztów
 • rachunek kosztów rzeczywistych
 • rachunek kosztów postulowanych
 • rachunek kosztów pełnych
 • rachunek kosztów zmiennych
 • rachunek kosztów działań
 • rachunek kosztów zmiennych jako podstawowy rachunek wykorzystywany w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • analiza progu rentowności przedsiębiorstwa
 • analiza wrażliwości i wskaźniki bezpieczeństwa
 • wycena produktów w rachunku kosztów
 • pojęcie, cel i rodzaje kalkulacji
 • metody kalkulacji wyrobów gotowych

BUDŻETOWANIE JAKO NARZĘDZIE CONTROLLINGU
 • idea, funkcje oraz cele budżetowania
 • zasady i rodzaje budżetowania
 • proces budżetowania (tworzenie budżetu, realizacja i kontrola budżetowa)
 • rodzaje budżetów (budżetowanie odgórne i oddolne, budżetowanie przyrostowe i „od zera”)
 • rodzaje budżetów ( budżety stałe i kroczące, statyczne i elastyczne)
 • budżet główny i jego struktura – tworzenie budżetów cząstkowych oraz budżetu głównego; sporządzenie sprawozdania finansowego pro-forma - Case Study
 • analiza odchyleń budżetowych – rodzaje oraz przyczyny odchyleń - Case Study
 • raportowanie w systemie budżetowania – cel i przesłanki tworzenia raportów, odbiorcy raportów, przykłady raportów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

20 - 20 majWarszawa

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
990
890790

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]