Finanse dla Niefinansistów >>

CELE SZKOLENIA
 • optymalizacja procesów decyzyjnych, zrozumienie języka finansów, poznanie podstawowych pojęć stosowanych w finansach, zrozumienie, w jaki sposób operacje biznesowe znajdują odzwierciedlenie w raportach finansowych, poznanie metod przygotowania budżetu

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • Zdobycie umiejętności szybszego podejmowania trafnych, zobiektywizowanych decyzji
 • Zdobycie umiejętności obniżenia i kontroli ryzyka działalności biznesowej
 • Zdobycie umiejętności tworzenia narzędzi do analizy problemów w obszarze zarządzania rentownością organizacji
UCZESTNICY SZKOLENIA
 • Właściciele firm
 • Kierownicy funkcjonalni średniego i wysokiego szczebla oraz wszystkie osoby podejmujące decyzje finansowe, decyzje o projektach inwestycyjnych, wprowadzaniu nowych produktów, rozpoczęciu aktywności na nowych rynkachPROGRAM SZKOLENIA


Zarządzanie kosztami i efektywnością
 • Klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, cele i zasady kalkulacji kosztów
 • Analiza kosztu jednostkowego - koszty stałe i zmienne
 • Próg rentowności, analiza wrażliwości i dźwignia operacyjna – wyznaczanie i praktyczne zastosowanie
 • Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej
 • Przyczynowa analiza rentowności
 • Piramida wskaźników Du Ponta
 • Ocena sprawności działania – wskaźniki aktywności gospodarczej, rotacji, gospodarowania zasobami
 • Ocena płynności - czynniki kształtujące, wskaźniki oceny, płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie
 • Analiza struktury finansowania – wskaźniki zadłużenia i zdolności do obsługi długu
 • Techniki budżetowania – proces przygotowania budżetu

Zmienna wartość pieniądza w czasie
 • Wartość obecna a wartość przyszła, renta czyli płatności annuitetowe
 • Decyzje kredytowe, rzeczywisty koszt kredytu
 • Efektywna stopa procentowa

Wprowadzenie do zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • Pojęcie kosztu kapitału
 • Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego
 • Dźwignia finansowa i kształtowanie struktury finansowania

Ocena projektów inwestycyjnych
 • Prosta stopa zwrotu i okres zwrotu
 • Wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
 • Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
 • Analiza finansowa z wykorzystaniem MS Excel – tworzenie narzędzi dla podejmowania decyzji

Obiektywizacja procesów decyzyjnych
 • Technika drzew decyzyjnych,
 • Analiza EMV (Expected Monetary Value),
 • Zarządzanie ryzykiem działalności – techniki macierzowe analizy ryzyka.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

21 - 22 lutyKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]